Styret

Husregler for klubbens Facebook-side

«HUSREGLER» for NJSK’s FB-side!

Det vil nå bli innskjerping på klubbens Facebook-side for upassende kommentarer og innlegg. Dette for å prøve å bevare «husfreden» fremover, da medlemmene forlengst er trøtte og leie av all diskusjonen som til stadighet dukker opp for hver minste kommentar. Vi prøver først å sende advarsel 1 gang, nytter ikke det vil personen ved andre (2.) upassende kommentar/innlegg, bli slettet for 1 mnd. Blir man slettet 3 ganger vil man ikke senere få tilgang på siden igjen, selv om man er medlem i klubben.

Fungerer ikke dette, vil klubben vurdere å stenge siden for kommentarer og innlegg fra medlemmer og kun bruke siden til informasjon til sine medlemmer. Så nå er det opp til dere medlemmer hvordan dere vil ha denne siden i framtiden!

*** ALLE spørsmål angående klubben og dens arbeid SKAL stilles direkte til personer i styret på deres mailadresser – link her: http://www.japansk-spisshund.net/NO/?page_id=54
Denne siden er ment for hyggelige innlegg og bilder fra medlemmer, og info til medlemmer FRA STYRET, som ikke nødvendigvis legges ut for at man straks skal diskutere hver eneste gang.
Så håper vi på mer respekt for hverandre og hverandres meninger for framtiden og at man innimellom sitter på fingrene og leser flere ganger før man trykker SEND, om man fortsatt ønsker og være medlem på siden!

MVH NJSK

Nye distriktskontakter

Klubben har nå fått flere distriktskontakter, og det er vi veldig glade for! Fullstendig liste finner du HER.

Alle distrikter har en egen Facebook-side hvor all info om treff og aktiviteter vil bli lagt lett tilgjengelig. Medlemmene må selv søke seg inn på de respektive sidene, da distriktskontaktene kun kan legge til medlemmer de selv er venner med på Facebook. I starten tar vi også imot nysgjerrige ikke-medlemmer som kan  være med på treff for å se hvor gøy vi har det, før de eventuelt melder seg inn som fullverdige medlemmer i NJSK, noe som igjen åpner for videre deltakelse på treff.

Så oppdrettere: hvis dere har valpekjøpere i en av klubbens distrikter, legg dem til så de kan få være med på våre aktiviteter og treff! 🙂

Hvis du ønsker å stille som en av klubbens distriktskontakter der vi ennå ikke har noen, meld din interesse for styret.

På forhånd mange tusen takk!

Du kan også laste ned printervennlig versjon av kontaktlisten her.

 

VARSEL OM ÅRSMØTE 2016

LAST NED PDF HER –> Varsel om Årsmøte 2016

 

Varsel om årsmøte 2016 for NJSK

Sted: Renskaug Vertsgård, Drammen.
Dato: Lørdag 4. juni 2016 – kl. 18.00

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 25. april 2016.

E-mail: njsk@japansk-spisshund.net
Brevpost: NJSK v/Kai Enerhaugen, Vålerveien 1892, 1592 Våler

Forslag på kandidater til valg må være valgkomitéen i hende senest 25. april 2016.

E-mail: homepage@japansk-spisshund.net
Brevpost: NJSK v/Kai Enerhaugen, Vålerveien 1892, 1592 Våler

OBS! Kandidater som blir forespurt MÅ ha sagt JA til vervet før forslaget sendes valgkomitéen.

På valg i styret er:

Nestleder (for 2 år)
Sekretær (for 2 år)
1 styremedlem (for 2 år)
Varamedlem (for 1 år)

 

Hilsen Styret

Referat fra styremøte 30.09.2015

PRINTERVENNLIG VERSJON HER!

Sak 1: Konstituering av styret.

Sak 2: Utstillingskomite NJSK:
Det skal til enhver tid sitte minst en repr. fra styret i utst.kommiteen.
Styret går inn som medlemmer av FB siden til utstillingskomiteen.
Det skal sitte 5 medlemmer i utstillingskomiteen.
Oppgaver: Ha ansvar for utstillingene og alle oppgaver rundt disse.

*Spesialutstilling:
Neste års spesialutstilling er 10-12.06.16
Plass for neste utstilling på Ål er bestilt. Den er innrapportert til NKK.
Vi mangler dommer og ringsekretær. (Kom gjerne med forslag)
Plass for 2017 bør bestilles så fort som mulig. Søknad for 2017 må sendes før jul.
Tilhengeren er full av gammelt utstyr og er for tung for vanlig B-førerkort
Det foreslås å selge det som er salgbart på hengeren og å kjøpe en mindre tilhenger som er lettere å håndtere.
Ketil legger det som kan selges ut til salgs.
Nytt utstyr kjøpes inn av utst.komiteen.

Sak 3: Medlemsblad:
Det foreslås å sette ned en redaksjon. Marie Therese Bjørnli har sagt seg villig. Det jobbes med å skaffe en til.
Det er ønskelig med hjelp til å skaffe stoff.
Hanne foreslår å utveksle stoff med den finske og svenske spisshundklubben.

Distriktskontakter oppfordres til å komme med minimum en side (inkludert bilder) til hvert blad.
Styret presenterer seg selv i neste blad.
Stafettpinnen foreslås tatt opp igjen.
Vi mangler en del distriktskontakter. Dette etterlyses på klubbens Fb-side og i bladet sammen med en
beskrivelse av hva dette innebærer.

Økonomi:
Vi har ennå ikke fått pengene fra akt gr vest som er nedlagt har ennå ikke kommet. Dette skyldes at kasserer er
borte på jobb. Det er stilt spm ved differansen mellom det de har på konto og regnskap for 2014. Bilag blir
etterspurt og skal komme sammen med overføring av pengene.
Regler for hva klubben dekker og hvem som har rett til å få dekket hva gjennomgås. Det settes opp kjøreregler..
Resultatene fra våre to spesialutstillinger er ikke mottatt av NKK. Kai sender inn dette på nytt.
Klubben går i overskudd økonomisk.
Elna sender bilde av rosetter til Ketil som vurderer disse til neste utstilling.

Annet:
Linkene på linksiden til NJSK er gamle. Folk oppfordres via bladet til å oppdatere mailadresser og
hjemmesideinfo slik at dette stemmer.

Forslag om å flytte årsmøtet.
Vi frykter at det blir mindre oppmøte dersom det ikke er på Ål.
Forslag om å legge årsmøtet i forbindelse med en NKK utstilling.
Årsmøtet for 2016 foreslås lagt I forb, med Nkk Drammen 4-5. juni. Elna undersøker mulighet for møtelokaler
og overnatting ved Renskaug vertsgård fra 3-5.06.16

Alder på hanner/tisper for bruk i avl.
Vi forholder oss til NKK`s regler i denne sammenhengen, men anbefaler minimum 2 år for tispe og 18 mndr for
hann.
Vi anbefaler også HD røntgen og patellasjekk.
Raseklubben oppfordrer sterkt å følge disse anbefalingene da de er laget for å sikre at vi fortsetter å ha en sunn
og frisk rase og ikke havner i samme uføre som enkelte andre raser sliter med.

Referat fra ekstraordinært årsmøte, Lillestrøm 4/9-2015

Årsmøtereferat fra ekstraordinært årsmøte 04.09.2015 Norsk japansk spisshundklubb.

Sak 1: Valg av møteleder : Kai Enerhaugen
Referent: Grethe Malvik Nykkelmmo

Sak 2: Innkalling og dagsorden godkjent m. kommentar.
Innkalling kom 4 dgr for sent, men dette var uten betydning da lenge stemmesedlene har riktig frist.

Sak 3: 23 stk møtt, derav 22 stemmeberettigede.

Sak 4: Tellekorps: Catharina B. Dybdahl og Bernt Winum

Sak 5: Grethe M. Nykkelmo og Jostein Thaule valgt til å skrive under protokollen.

Sak 6: Årsberetning ble opplest og godkjent.

Sak 7: Regnskap og revisors beretning godkjent.

Sak 8: Årsberetning fra aktivitetsgruppe vest ble opplest og godkjent. Det er liten respons og
engasjement fra medlemmene. Det er også vanskelig å få dekket styreverv. Gruppen
beslutter derfor å avslutte sitt verv og å overføre midler til hovedklubben.

Sak 9: Innkomne forslag:

1. Medlemsbladet foreslås nedlagt da det synes vanskelig å få inn stoff og da ulike løsninger
på nettet kan brukes.
Etter diskusjon ble det stemt og 22 stemmer for å beholde bladet. Åramøtet ber styret
om å ta opp og diskutere ny form for bladet, flere redaktører, inndriving av stoff mm.

2. Forlag om å legge ned resultatoppdateringen på hjemmesiden. Etter diskusjon stemte 22
stk for å beholde listen slik den er.

3. Forslag om å flytte årsmøtet fra spesialutstillingen på Ål da det har skapt dårlig stemning i
etterkant av en ellers trivelig helg. Da det er slik at styret kan flytte årsmøtet fra år til år
bare det avholdes innen fristen er dette en sak som det nye styret tar med seg og tar opp
på styremøtet. Forhåpentligvis er det ikke slik at det er en regel at det blir dårlig
stemning i forbindelse med årsmøtet. Styret vil imidlertid se på om det finnes andre
anledninger hvor mange medlemmer har anledning til å møte.

Sak 10: Valg:
Innkomne forhåndsstemmer : 17. 3 forkastet pga feil.

Styret i 2014-2015 har bestått av:
Leder: Kai Enerhaugen (på valg)
Nestleder: (på valg)
Kasserer: Elna Kleiv (på valg)
Sekretær: Anne Torill Barstad
Styremedlem: Monika Skauby
Grethe Malvik Nykkelmo (på valg)
Mette Iren Ingebrigtsen (på valg)
Varamedlem: Anita Iren Dominguez

Det ble avholdt ekstraordinært valg på nestleder. Valgkomiteens kandidat Mona Tretnes Bakke ble valgt m 36 stemmer for 1 år.

Styret 2015-2016 vil bestå av:
Leder: Kai Enerhaugen (Valgt m 36 stemmer for 2 år)
Nestleder: Mona Tertnes Bakke (Valgt m 36 stemmer for 1 år)
Kasserer: Elna Kleiv (Valgt m 36 stemmer for 2 år)
Sekretær: Anne Torill Barstad
Styremedlem: Monika Skauby
Grethe Malvik Nykkelmo (Valgt m 27 stemmer for 2 år)
Hanne Nærland Ånensen (Valgt m 28 stemmer for 2 år)
Varamedlem: Edith Bakken (Valgt m 23 stemmer for 2 år)

Valgkomite: (alle valgt m 36 stemmer for 2 år)
Ivar Furulund
Lise Sunnanå
Odd Kulstadvik
Anette Sivertsen

Revisor: (begge valgt m 36 stemmer for 2 år)
Aut. Regnskapsfører Gunn Marie Kasland
Trond Kristiansen (vararevisor)

Møtet avsluttet.
Grethe Malvik Nykkelmo Jostein Thaule
ref

Printervennlig versjon av dette referatet: Årsmøteref 2015 NJSK

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE NJSK

Dato: Fredag 4. september 2015. Kl. 19.00
Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

DAGSORDEN:
1. valg av møteleder og referent
2. godkjenning av innkalling og dagsorden
3. godkjenning av fremmøttes stemmerett
4. valg av tellekorps
5. valg av personer til å underskrive protokollen
6. årsberetning
7. regnskap og revisors beretning
8. årsberetning og regnskap fra aktivitetsgruppen
9. innkomne forslag og forslag fra styret
10. valg

Vi ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkomne.

Hilsen styret

Kun de oppgitte saker eller forslag behandles.

Forhåndsstemmer:
Forhåndsstemmer gjelder kun for valget.
Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest 1 uke – en uke før årsmøtet
Forhåndsstemmene sendes til Norsk Japansk Spisshund Klubb v/Kai Enerhaugen Vålerveien 1892, 1592 Våler

Hvordan forhåndsstemme:
Legg en stemmeseddel i en blank konvolutt som du limer igjen. Legg denne konvolutten i en ny konvolutt. Utenpå denne skriver du ditt navn og hovedmedlemmets medlemsnummer, slik at vi kan krysse av mot medlemsregisteret at din kontingent er betalt. Legg så denne konvolutten i en ny konvolutt adressert til NJSK sin adresse.
Merk konvolutten med ”Valg”.

NB! Valg 2015
Vedr. valget 2015. Hvis leder som står på stemmeseddel blir valgt, så må det et ekstraordinært valg til på årsmøte for ny nestleder for 1 år. Dette vil da bli gjort omgående etter ordinært valg på årsmøte. Dette fordi den da valgte leder har ett år igjen som nestleder. Hvis leder IKKE blir valgt sitter da Kai Enerhaugen i ett år til som nestleder. Da må det senere avholdes ett nytt årsmøte med nytt valg på leder. Dette ihht. NKK sine regler.

Innkomne forslag:
1. Medlemsbladet legges ned da dette har mistet sin funksjon etter Facebook og hjemmesider, og at det heller opprettes en felles mailliste til medlemmene hvor viktig info sendes ut.
2. Resultatoppdateringer på vår hjemmeside fjernes siden alle kan gå inn på Dogweb og se resultatene der. Kun mestvinnerlisten opprettholdes på hjemmesiden.
3. Årsmøtet flyttes til en annen helg og annet sted enn Spesialen på Ål.

FILER TIL NEDLASTING (PDF):

 1. Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2015
 2. Revidert stemmeseddel 2015#2
 3. Ekstraordinært valg nestleder 2015
 4. Årsberetning NJSK 2014
 5. Årsregnskap 2014 - NJSK Resultatregnskap for spesialutstillingen 2014

Varsel om ekstraordinært årsmøte 2015

Varsel om ekstraordinært årsmøte 2015.

Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm.

Dato:  Fredag  4. september 2015 – kl. 19.00

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styre i hende senest 10. august 2015.

E-mail: njsk@japansk-spisshund.net eller via post til NJSK v/Kai Enerhaugen, Vålerveien 1892, 1592 Våler
Forslag på kandidater til valg må være valgkomiteen i hende senest 10. august 2015.

E-mail: geir.j.bakke@gmail.com

Kandidater som blir forespurt MÅ ha sagt JA til vervet før forslaget sendes til styret.

På valg i styret er:

Leder for 2 år
Kasserer for 2 år
2 stk. styremedlemmer for 2 år
Varamedlem for 1 år
***
Også på valg er:
Revisor
Valgkomité for 2 år

Mvh Styret

 

LAST NED PRINTERVENNLIG VERSJON HER!

VELKOMMEN TIL SPESIALUTSTILLING PÅ LILLESTRØM!

NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB

jsdraw

 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med Europavinnerutstillingen 2015, ønsker vi velkommen til rasespesial for Japansk Spisshund

Lørdag 5. september 2015 på Norges varemesse, Lillestrøm

Påmeldings- og betalingsfrist: 3. august 2015. (ingen forlenget frist)


Lørdag 5. september:

Eksteriør alle klasser (ikke valp)

Dommer: Hans Almgren, Sverige

Pris: NOK 590,-

Elektronisk påmelding: www.NKK.no

F.o.m. 3. påmeldte hund med samme registrerte eier gis 50% rabatt. Utstillingen avholdes etter NKKs utstillingsregler.

STORT CERT for hannhund og tispe. Det tas forbehold om eventuell dommerendring.

 

For mer informasjon:

Kai Enerhaugen, tlf: 48468700 eller mail: kaienerhaugen@gmail.com

Elna Kleiv, tlf: 91668599 eller mail: elna.kleiv@telefiber.no

VI  ØNSKER ALLE  HJERTELIG  VELKOMMEN!

 

TRYKK HER FOR Å LASTE NED PRINTERVENNLIG VERSJON!

ÅRSMØTE 2015 – se her!

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK JAPANSK SPISSHUND KLUBB

Dato: søndag 14. juni 2015. Kl. 10.00
Sted: Torpomoen rednings- og øvingspark, Ål i Hallingdal

DAGSORDEN:

  1. valg av møteleder og referent
  2. godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. godkjenning av fremmøttes stemmerett
  4. valg av tellekorps
  5. valg av personer til å underskrive protokollen
  6. årsberetning
  7. regnskap og revisors beretning
  8. årsberetning og regnskap fra aktivitetsgruppen
  9. innkomne forslag og forslag fra styret
  10. valg

Vi ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkomne.

Hilsen styret

Kun de oppgitte saker eller forslag behandles.

Forhåndsstemmer:
Forhåndsstemmer gjelder kun for valget.
Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest 1 uke – en uke før årsmøtet
Forhåndsstemmene sendes til Norsk Japansk Spisshund Klubb v/Kai Enerhaugen Vålerveien 1892, 1592 Våler

Hvordan forhåndsstemme:
Legg en stemmeseddel i en blank konvolutt som du limer igjen. Legg denne konvolutten i en ny konvolutt. Utenpå denne skriver du ditt navn og hovedmedlemmets medlemsnummer, slik at vi kan krysse av mot medlemsregisteret at din kontingent er betalt. Legg så denne konvolutten i en ny konvolutt adressert til NJSK sin adresse.
Merk konvolutten med ”valg”

NB! Valg 2015
Vedr. valget 2015. Hvis leder som står på stemmeseddel blir valgt, så må det ett ekstraordinært valg til på årsmøte for ny nestleder for 1 år. Dette vil da bli gjort omgående etter ordinært valg på årsmøte. Dette fordi den da valgte leder har ett år igjen som nestleder. Hvis leder IKKE blir valgt sitter da Kai Enerhaugen i ett år til som nestleder. Da må det senere avholdes ett nytt årsmøte med nytt valg på leder. Dette i hht. NKK sine regler.

Innkomne forslag:

  1. Medlemsbladet legges ned da dette har mistet sin funksjon etter facebook og hjemmesider, og at det heller opprettes en felles mailliste til medlemmene hvor viktig info sendes ut.
  2. Resultatoppdateringer på vår hjemmeside fjernes siden alle kan gå inn på Dogweb og se resultatene der. Kun mestvinnerlisten opprettholdes på hjemmesiden.