HANNHUNDER TIL AVL/MALES FOR BREEDING

Har du en hannhund som du vil låne ut for avl, er du velkommen til å publisere det på denne siden. (Kun for medlemmer av NJSK/members only)

Send opplysninger som nedenfor til vårt avslråd for godkjenning:
Bilde, kopi av stamtavle, PATELLA-ATTEST og eventuelle resultater fra HD–  og AD-røntgen sendes til: avlsrad@japansk-spisshund.net
Annonsen blir lagt ut kort tid etter at kasserer har mottatt kvittering på innbetalt beløp. Pris er kr. 150.- pr. år, og betales til kontonummer 0530 40 86930

NB! Husk å merke hva innbetalingen gjelder.

Viktige kilder til mer informasjon om avl:

 

 

TA KONTAKT MED AVSLRÅDET OM DU VIL SE DIN HANNHUND PÅ DENNE SIDEN! :-)

 

Hundens fulle navn
BILDE Informasjon om hunden + kontaktinfo
Reg.nr. og fødselsdato Link til evt. helseattester

 

Hundens fulle navn
BILDE Informasjon om hunden + kontaktinfo
Reg.nr. og fødselsdato Link til evt. helseattester

 

Hundens fulle navn
BILDE Informasjon om hunden + kontaktinfo
Reg.nr. og fødselsdato Link til evt. helseattester