DISTRIKTSKONTAKTER NJSK

Alle har egen FACEBOOK (FB) side hvor det blir lagt ut informasjon, treff og aktiviteter. Meld dere inn i gruppen dere tilhører!

Vil DU være distriktskontakt for ditt fylke eller nærområde? Vi trenger frivillige i Nordland, Oslo/Akershus, Vestfold og Agder-fylkene.
Meld din interesse til styret – tusen takk! 🙂

HEDMARK & OPPLAND: (FB: NJSK Hedmark og Oppland)

Tore Botten, Flyplassvegen, 2340 Løten.                                                Tlf: 951 92 430

E-mail: botten.tore@gmail.com

OSLO OG OMEGN
Linnea Arntzen Sviland                                                                             Tlf: 905 39 015
Mette Gulbransen, Vargveien 25, 0139 Oslo                                            Tlf: 910 02 955
TRØNDELAG: (FB: NJSK Nord– og Sør-Trøndelag)
Monica Skauby, Samstadsveien 192, 7580 Selbu                                     Tlf: 913 43 654
ØSTFOLD: (FB: NJSK Østfold)

Marie Therese Kase Bjørnli, Ørneveien 97, 1640 Råde.                            Tlf: 979 73 346

E-mail: marie_bjornli@me.com

NORDLAND:
Gunn Jorid Olsen Svinøy, Sundsveien 141, 8813 Løkta                            Tlf: 952 77 225
FINNMARK & TROMS: (FB: NJSK Finnmark og Troms)

Sissel Marie Saua, Søndre Luftjok 105,  9845 Tana.                                  Tlf: 464 00 221

E-mail: Sissel.saua@gmail.com

HORDALAND: (FB: NJSK Hordaland)
ROGALAND: (FB: NJSK Rogaland)

Hanne Nærland Ånensen              Tlf: 908 777 38

Email:  jasamskennel@gmail.com