UTREGNINGSREGLER FOR KONKURRANSEN «ÅRETS MESTVINNENDE JAPANER»

VÆR OBS PÅ FØLGENDE:

  1. Konkurransen gjelder kun for norske medlemmer og utstillinger i Norge. Poeng kan ikke ettergis ved innmelding! Poeng baseres på resultater fra inntil 5 utstillinger med 5 ulike dommere. Ingen poeng for titler.
  2. Beste mulige plassering ved NJSKs spesialutstilling (ÅL) er BIR. «BIS»-finalen er en symbolsk avslutning og gir ingen poeng.
  3. «Japanspesialene» på Hunderfossen: ingen BIG-finaler, kun BIR og BIS, da alle deltakende raser tilhører gruppe 5.
  4. Veteraner: må oppnå minst «Very Good» for å få poeng. Skal ha 4 tilleggspoeng om de oppnår CK i tillegg til plasseringspoeng i veterankonkurransen, samt evt. poeng i BIS Veteran.
  5. Junior: må oppnå minst «Very Good» for å få poeng. Skal ha ekstrapoeng for evt. CK og plassering i BHK/BTK i tillegg til plasseringspoeng. Ingen poeng for plassering i evt. BIS junior-finaler, ettersom ikke alle arrangører har dette.
  6. Valper: må tildeles HP for å få poeng. Poeng regnes etter tabell #1 dersom alle deltakere tilhører samme aldersklasse, og tabell #2 om valpene konkurrerer i ulike aldersklasser (både 4-6 mnd og 6-9 mnd).

 

POENGBEREGNING FOR BESTE HANNHUND/TISPE (voksne):
Kun hunder som blir plassert i beste hannhund-/tispeklasse med CK får poeng
Antall fremmøtte hunder i rasen 1-5 6-10 11-15 16-20 21-30 31-40 41-50 over   50
BIR 10 11 12 13 14 15 16 17
BIM 9 10 11 12 13 14 15 16
2. beste hann/tispe 8 9 10 11 12 13 14 15
3. beste hann/tispe 7 8 9 10 11 12 13 14
4. beste hann/tispe 6 7 8 9 10 11 12 13
TILLEGGSPOENG: Gjelder kun NKKs utstillinger
CACIB/ Res.CACIB 3
NORDIC CERT/
Res.NORDIC CERT
3
NB: Det gis poeng for plassering i BIG- og BIS-finaler, se egen tabell.

 

POENGBEREGNING FOR BESTE VETERAN:
Antall fremmøtte veteraner i rasen 1-2 3-5 6-8 9-10 over 10
BIR veteran 5 7 9 11 12
BIM veteran 4 6 8 10 11
2. beste hann/tispe 3 5 7 9 10
3. beste hann/tispe 4 6 8 9
4. beste hann/tispe 3 5 7 8
TILLEGGSPOENG: CK
4
NB: Det gis poeng for plassering i BIS-finaler, se egen tabell.
OBS! Må ha minst «Very Good» fra kvalitetsbedømmingen for å få poeng.

 

POENGBEREGNING FOR BESTE VALP:
Tabell #1: VALPER – ALLE PÅMELDTE I SAMME ALDERSKLASSE (4-6 eller 6-9 mnd).
Antall fremmøtte valper i rasen 1-2 3-5 6-8 9-10 over 10
BIR VALP 5 7 9 11 12
BIM VALP 4 6 8 10 11
2. beste hann/tispe 3 5 7 9 10
3. beste hann/tispe 4 6 8 9
4. beste hann/tispe 3 5 7 8
Tabell #2: VALPER – PÅMELDTE I BEGGE ALDERSKLASSER (4-6 OG 6-9 mnd).
Antall fremmøtte
valper i rasen
1-2 3-5 6-8 9-10 over 10
BIR VALP 5 7 9 11 12
BIM VALP 4 6 8 10 11
2. beste hann/tispe 3 5 7 9 10
2. plass i aldersklasse 4 6 8 9
3. plass i aldersklasse 3 5 7 8
4. plass i aldersklasse 2 4 6 7
NB: Det gis tilleggspoeng for plassering i BIG- og BIS-finaler, se egen tabell.
OBS! Må ha fått HP (hederspremie) fra kvalitetsbedømmingen for å få poeng.


TILLEGGSPOENG FOR PLASSERING I FINALER
Gjelder for: VOKSNE * VETERANER * VALPER (ikke junior)

GRUPPEPLASSERING
for voksen og valp gir følgende tilleggspoeng:

(parentes gjelder NKK-utstillinger)

 

BEST IN SHOW
plassering for voksen, valp og veteran gir følgende tilleggspoeng:

(parentes gjelder NKK-utstillinger)

 

BIG 1

4 (5)

BIS 1

4 (5)

BIG 2

3 (4)

BIS 2

3 (4)

BIG 3

2 (3)

BIS 3

2 (3)

BIG 4

1 (2)

BIS 4

1 (2)

 

POENGBEREGNING FOR BESTE JUNIOR (fra 2019):
Antall fremmøtte
juniorer i klassen (h/t)
1-2 3-5 6-8 9-10 over 10
1. juniorklasse (h/t) 5 7 9 11 12
2. juniorklasse (h/t) 4 6 8 10 11
3. juniorklasse (h/t) 5 7 9 10
4. juniorklasse (h/t) 4 6 8 9
TILLEGGSPOENG: CK 1.BHK/BTK 2.BHK/BTK 3.BHK/BTK 4.BHK/BTK
4 4 3 2 1
OBS! Må ha minst «Very Good» fra kvalitetsbedømmingen for å få poeng.

 

POENGBEREGNING FOR ÅRETS OPPDRETTER:

Poeng tellende i utstillingskonkurransen, teller som poeng for årets oppdretter. For å komme med i konkurransen må oppdretter ha minst 2 forskjellige hunder med tellende poeng i utstillingskonkurransen. Inntil 3 hunder teller i konkurransen.

________________________________________________________________________________

POENGBEREGNING FOR ÅRETS AGILITYHUND: 

Eier må være medlem i NJSK, kun Norske stevner og arr. teller. Resultater fra inntil 6 agility eller agility hopp konkurranser teller, eventuelt 3 av hver ag og ag hopp. Eier av hunden må selv sende kopi av kritikken fra stevnet/utstillingen til NJSK da arrangørene sjelden sender inn resultater for AG

Plassering i en konkurranse:

1. plass 10 poeng
2. plass   9 poeng
3. plass   8 poeng
4. plass   7 poeng
5. plass   6 poeng
6. plass   5 poeng
7. plass   4 poeng
8. plass   3 poeng
9. plass   2 poeng
10. plass   1 poeng

Tilleggspoeng:

Napp/cert/Godkjent agilitychampion: 3 poeng

Caciag/Res.Caciag: 3 p

Bonuspoeng for klasse:

Blåbær: 0 poeng

1. klasse: 3 poeng

2. klasse: 6 poeng

3. klasse: 9 poeng

 Feilfri runde =  5 poeng

___________________________________________________

POENGBEREGNING FOR LYDIGHET og RALLYLYDIGHET

Eier må være medlem i NJSK, kun Norske stevner og arr. teller. Resultater fra inntil 5 konkurranser teller. Eier av hunden må selv sende kopi av kritikken fra stevnet/utstillingen til NJSK da arrangørene sjelden sender inn resultater for LP

Plassering i konkurranse:

1. plass  10 poeng
2. plass    9 poeng
3. plass    8 poeng
4. plass    7 poeng
5. plass    6 poeng
6. plass    5 poeng
7. plass    4 poeng
8. plass    3 poeng
9. plass    2 poeng
10. plass    1 poeng

Tilleggspoeng:

1. premie = 10 poeng

2. premie =   5 poeng

3. premie =   3 poeng

Bonuspoeng for Lydighetsklasse:

Klasse 1: 0 poeng

Klasse 2: 3 poeng

Klasse 3: 6 poeng

FCI-klasse 3: 9 poeng

Bonuspoeng for Rallylydighetsklasse:

Klasse 1: 0 poeng

Klasse 2: 3 poeng

Klasse 3: 6 poeng

Eliteklasse: 9 poeng