MEDLEMSKAP I NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB

Fra 01.01.2007 er det en endring i innkrevingsrutiner for medlemskontigent, det er nå NKKs medlemsservice som sender ut giro.
  • Hovedmedlemskap inkluderer NJSKs medlemsblad som utkommer 2-3 ganger pr år, og NKKs medlemsblad Hundesport som utkommer 4 ganger pr år.
  • Hovedmedlem, kr 250,- pluss grunnavgift til Nkk, kr 220,- Familiemedlem, kr 50,-
  • Er du medlem i flere raseklubber eller lokal hundeklubb, avkreves grunnavgift til NKK kun EN gang
  • Dersom du ønsker medlemskap, gå inn på NKK.no og følg anvisningene der for å knytte deg opp mot Norsk Japansk Spisshund Klubb, eller send oss en mail!
Vi ønsker deg hjertelig velkommen som nytt medlem i Norsk Japansk Spisshund Klubb!