Månedlig arkiv: oktober 2015

Mestvinnerlisten er oppdatert

Mestvinnerlistene er oppdatert med resultater til og med september 2015 – klikk her!
Resultatene fra hver enkelt utstilling vil ta noe lenger tid å publisere, disse kommer så snart det lar seg gjøre.

Vi minner om at ALLE VALPERESULTATER må sendes inn for å være med i konkurransen.

Voksne hunder: send KUN inn gruppefinale plasseringer (BIG 1-4) og evt. BIS

Veteraner: send inn om hunden kåres til Beste veteran + evt. BIS

Ser dere feil, må disse meldes fra om på mail: resultater@japansk-spisshund.net

 

Referat fra styremøte 30.09.2015

PRINTERVENNLIG VERSJON HER!

Sak 1: Konstituering av styret.

Sak 2: Utstillingskomite NJSK:
Det skal til enhver tid sitte minst en repr. fra styret i utst.kommiteen.
Styret går inn som medlemmer av FB siden til utstillingskomiteen.
Det skal sitte 5 medlemmer i utstillingskomiteen.
Oppgaver: Ha ansvar for utstillingene og alle oppgaver rundt disse.

*Spesialutstilling:
Neste års spesialutstilling er 10-12.06.16
Plass for neste utstilling på Ål er bestilt. Den er innrapportert til NKK.
Vi mangler dommer og ringsekretær. (Kom gjerne med forslag)
Plass for 2017 bør bestilles så fort som mulig. Søknad for 2017 må sendes før jul.
Tilhengeren er full av gammelt utstyr og er for tung for vanlig B-førerkort
Det foreslås å selge det som er salgbart på hengeren og å kjøpe en mindre tilhenger som er lettere å håndtere.
Ketil legger det som kan selges ut til salgs.
Nytt utstyr kjøpes inn av utst.komiteen.

Sak 3: Medlemsblad:
Det foreslås å sette ned en redaksjon. Marie Therese Bjørnli har sagt seg villig. Det jobbes med å skaffe en til.
Det er ønskelig med hjelp til å skaffe stoff.
Hanne foreslår å utveksle stoff med den finske og svenske spisshundklubben.

Distriktskontakter oppfordres til å komme med minimum en side (inkludert bilder) til hvert blad.
Styret presenterer seg selv i neste blad.
Stafettpinnen foreslås tatt opp igjen.
Vi mangler en del distriktskontakter. Dette etterlyses på klubbens Fb-side og i bladet sammen med en
beskrivelse av hva dette innebærer.

Økonomi:
Vi har ennå ikke fått pengene fra akt gr vest som er nedlagt har ennå ikke kommet. Dette skyldes at kasserer er
borte på jobb. Det er stilt spm ved differansen mellom det de har på konto og regnskap for 2014. Bilag blir
etterspurt og skal komme sammen med overføring av pengene.
Regler for hva klubben dekker og hvem som har rett til å få dekket hva gjennomgås. Det settes opp kjøreregler..
Resultatene fra våre to spesialutstillinger er ikke mottatt av NKK. Kai sender inn dette på nytt.
Klubben går i overskudd økonomisk.
Elna sender bilde av rosetter til Ketil som vurderer disse til neste utstilling.

Annet:
Linkene på linksiden til NJSK er gamle. Folk oppfordres via bladet til å oppdatere mailadresser og
hjemmesideinfo slik at dette stemmer.

Forslag om å flytte årsmøtet.
Vi frykter at det blir mindre oppmøte dersom det ikke er på Ål.
Forslag om å legge årsmøtet i forbindelse med en NKK utstilling.
Årsmøtet for 2016 foreslås lagt I forb, med Nkk Drammen 4-5. juni. Elna undersøker mulighet for møtelokaler
og overnatting ved Renskaug vertsgård fra 3-5.06.16

Alder på hanner/tisper for bruk i avl.
Vi forholder oss til NKK`s regler i denne sammenhengen, men anbefaler minimum 2 år for tispe og 18 mndr for
hann.
Vi anbefaler også HD røntgen og patellasjekk.
Raseklubben oppfordrer sterkt å følge disse anbefalingene da de er laget for å sikre at vi fortsetter å ha en sunn
og frisk rase og ikke havner i samme uføre som enkelte andre raser sliter med.

Referat fra ekstraordinært årsmøte, Lillestrøm 4/9-2015

Årsmøtereferat fra ekstraordinært årsmøte 04.09.2015 Norsk japansk spisshundklubb.

Sak 1: Valg av møteleder : Kai Enerhaugen
Referent: Grethe Malvik Nykkelmmo

Sak 2: Innkalling og dagsorden godkjent m. kommentar.
Innkalling kom 4 dgr for sent, men dette var uten betydning da lenge stemmesedlene har riktig frist.

Sak 3: 23 stk møtt, derav 22 stemmeberettigede.

Sak 4: Tellekorps: Catharina B. Dybdahl og Bernt Winum

Sak 5: Grethe M. Nykkelmo og Jostein Thaule valgt til å skrive under protokollen.

Sak 6: Årsberetning ble opplest og godkjent.

Sak 7: Regnskap og revisors beretning godkjent.

Sak 8: Årsberetning fra aktivitetsgruppe vest ble opplest og godkjent. Det er liten respons og
engasjement fra medlemmene. Det er også vanskelig å få dekket styreverv. Gruppen
beslutter derfor å avslutte sitt verv og å overføre midler til hovedklubben.

Sak 9: Innkomne forslag:

1. Medlemsbladet foreslås nedlagt da det synes vanskelig å få inn stoff og da ulike løsninger
på nettet kan brukes.
Etter diskusjon ble det stemt og 22 stemmer for å beholde bladet. Åramøtet ber styret
om å ta opp og diskutere ny form for bladet, flere redaktører, inndriving av stoff mm.

2. Forlag om å legge ned resultatoppdateringen på hjemmesiden. Etter diskusjon stemte 22
stk for å beholde listen slik den er.

3. Forslag om å flytte årsmøtet fra spesialutstillingen på Ål da det har skapt dårlig stemning i
etterkant av en ellers trivelig helg. Da det er slik at styret kan flytte årsmøtet fra år til år
bare det avholdes innen fristen er dette en sak som det nye styret tar med seg og tar opp
på styremøtet. Forhåpentligvis er det ikke slik at det er en regel at det blir dårlig
stemning i forbindelse med årsmøtet. Styret vil imidlertid se på om det finnes andre
anledninger hvor mange medlemmer har anledning til å møte.

Sak 10: Valg:
Innkomne forhåndsstemmer : 17. 3 forkastet pga feil.

Styret i 2014-2015 har bestått av:
Leder: Kai Enerhaugen (på valg)
Nestleder: (på valg)
Kasserer: Elna Kleiv (på valg)
Sekretær: Anne Torill Barstad
Styremedlem: Monika Skauby
Grethe Malvik Nykkelmo (på valg)
Mette Iren Ingebrigtsen (på valg)
Varamedlem: Anita Iren Dominguez

Det ble avholdt ekstraordinært valg på nestleder. Valgkomiteens kandidat Mona Tretnes Bakke ble valgt m 36 stemmer for 1 år.

Styret 2015-2016 vil bestå av:
Leder: Kai Enerhaugen (Valgt m 36 stemmer for 2 år)
Nestleder: Mona Tertnes Bakke (Valgt m 36 stemmer for 1 år)
Kasserer: Elna Kleiv (Valgt m 36 stemmer for 2 år)
Sekretær: Anne Torill Barstad
Styremedlem: Monika Skauby
Grethe Malvik Nykkelmo (Valgt m 27 stemmer for 2 år)
Hanne Nærland Ånensen (Valgt m 28 stemmer for 2 år)
Varamedlem: Edith Bakken (Valgt m 23 stemmer for 2 år)

Valgkomite: (alle valgt m 36 stemmer for 2 år)
Ivar Furulund
Lise Sunnanå
Odd Kulstadvik
Anette Sivertsen

Revisor: (begge valgt m 36 stemmer for 2 år)
Aut. Regnskapsfører Gunn Marie Kasland
Trond Kristiansen (vararevisor)

Møtet avsluttet.
Grethe Malvik Nykkelmo Jostein Thaule
ref

Printervennlig versjon av dette referatet: Årsmøteref 2015 NJSK