PLANLAGTE KULL

Oppdrettere kan avertere sine planer på denne siden. Send opplysninger om kullet til avlsrådet for godkjenning – E-mail: avlsrad@japansk-spisshund.net. Oppdrettere må følge NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett og NJSKs anbefalinger for å avertere her.Valpeformidler: Irene Mjelde tlf: 924 06 073 eller e-mail: minnlett@online.no  * Only for members of NJSK