STYRET

958 20 008​

STYREMEDLEMMER – NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB 2022-2023

 Mail til hele styret: styre@japansk-spisshund.net

Leder – Chairman

Nestleder – Vice Chairman

Sekretær – Secretary

Se nestleder Hege Kullerud Helle Enerhaugen
Moss
Tlf.: Tlf.: Tlf.:
leder@japansk-spisshund.net nestleder@japansk-spisshund.net sekretaer@japansk-spisshund.net
njsk@japansk-spisshund.net hegekullerud@gmail.com helleenerhaugen@gmail.com

Kasserer – Treasurer

Styremedlem – Board member

Styremedlem – Board member

Catharina B. Dybdahl Anne Svensen
Bjørkelangen
Tlf.:
kasserer@japansk-spisshund.net catharinaberntsen@hotmail.com Anne.Svensen@bevisst.net

Styremedlem – Board member

Varamedlem – Vice member

Ketil Nielsen
skallbergvegen@gmail.com

Valgkomité medlem #1

Valgkomité medlem #2

Valgkomité medlem #3

Linnea A. Sviland Tone Sømme Lise Dale Soma

Valgkomité varamedlem

Revisor

Vararevisor

xxx Ingvild Steinsvåg Sjo xxx
Mosterhamn
958 20 008
ingvss@yahoo.no

Avlsrådsmedlem #1

Avlsrådsmedlem #2

Valpeformidler:

Tore Botten Monica Skauby Ann-Helen Sørensen
Ridabu Selbu Harstad
951 92 430 905 10 943
avlsrad@japansk-spisshund.net avlsrad@japansk-spisshund.net ann-h-so@hotmail.com
botten.tore@gmail.com

Redaktør medlemsblad:

Web-ansvarlig:

Mestvinnerliste & resultater:

VI SØKER REDAKTØR! Lise K. Sunnanå Marita Cesilie Helstrøm
959 17 029 Tlf.
Kontakt styret ved interesse homepage@japansk-spisshund.net resultater@japansk-spisshund.net