STYRET

Leder – Chairman

Grethe Malvik Nykkelmo Mebondveien 73 7580 Selbu Tlf: 98 41 51 45 Mail: leder@japansk-spisshund.net Mail#2: njsk@japansk-spisshund.net

Nestleder- Vice Chairman

Mona Tertnes Bakke Sæterstølvegen 62 5131 Nyborg Tlf: 46 94 60 13 Mail: nestleder@japansk-spisshund.net

Sekretær – Secretary

Ann-Helen Sørensen Harstad Tlf: 90510943 Mail: sekretaer@japansk-spisshund.net

Kasserer – Treasurer

Marie Therese Kase Bjørnli Ørneveien 97 1640 Råde Tlf: 97 97 33 46 Mail: kasserer@japansk-spisshund.net

Styremedlem – Boardmember

Tina Bjørnewall 7234 Ler Tlf: 45 39 56 12 Mail: tinajenta95@hotmail.com

Styremedlem – Boardmember

Ket Risa Tlf: 926 04 008 Mail: Ketogespen@gmail.com

Styremedlem – Boardmember

Kai Enerhaugen Vålerveien 1892 1592 Våler i Østfold Tlf: Mail: kaienerhaugen@gmail.com

Varamedlem – Vice member

Revisor

Jorun Roaldset Knapstadveien 10 C 1823 Knapstad Tlf: 908 277 13 Mail: jorroald@online.no

Vararevisor

Sandra Poliakaite Tlf: – – – Mail: xxx

Valgkomité

Lise K. Sunnanå Tlf: 959 17 029 Mail: homepage@japansk-spisshund.net

Valgkomité

Helle Enerhaugen Tlf: 93 69 78 15 Mail: heener@online.no

Valgkomité

Elna Kleiv Tlf: 91 66 85 99 Mail: elna.kleiv@telefiber.no

Valgkomité (vara)

Anita Irén Dominguez Tlf: – – – Mail: anita.iren.dominguez@gmail.com

Redaktør – Editor

VI SØKER NY REDAKTØR! Tlf: Mail:

Avlsråd

Tore Botten Tlf: 951 92 430 Mail: avlsrad@japansk-spisshund.net

Resultater – Rapporter

Ket  Risa Tlf: 926 04 008 Mail: Ketogespen@gmail.com Mail: resultater@japansk-spisshund.net

Valpeformidler

Tina Bjørnewall Tlf: 45 39 56 12 Mail: tinajenta95@hotmail.com

Avlsrådsmedlem

Hanne N. Ånensen Tlf: 90 87 77 38 Mail: jasamskennel@gmail.com

Webredaktør

Lise K. Sunnanå Tlf: 959 17 029 Mail: homepage@japansk-spisshund.net

   
 

For informasjon eller spørsmål, kontakt: Sekretær / Kasserer

Kontonummer for innbetaling til klubben: 0530 40 86930. Merk innbet. hva beløpet gjelder og HUSK navn og adresse.