STYRET

STYREMEDLEMMER – NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB 2021-2022

Leder – Chairman

Nestleder – Vice Chairman

Sekretær – Secretary

Espen Aasland Nora Kristin Pedersen  Sissel Marie Saua
leder@japansk-spisshund.net
njsk@japansk-spisshund.net

Kasserer – Treasurer

Styremedlem – Board member

Styremedlem – Board member

 Ket Risa  Christoffer Hajum  Anne Svensen
kasserer@japansk-spisshund.net

Styremedlem – Board member

Varamedlem – Vice member

Ann-Helen Sørensen Kine Gismervik
Bynndalsveien 13
9404 Harstad
905 10 943
ann-h-so@hotmail.com

Valgkomité medlem #1

Valgkomité medlem #2

Valgkomité medlem #3

 Ket Risa Tone Sømme Lise Dale Soma

Valgkomité varamedlem

Revisor

Vararevisor

Helle Enerhaugen Ingvild Steinsvåg Sjo Kai Enerhaugen
Fleischer Brygge 144 Espelandssjøen 107
1531 Moss 5440 Mosterhamn
93 69 78 15 958 20 008
heener@online.no ingvss@yahoo.no

Avlsrådsmedlem #1

Avlsrådsmedlem #2

Valpeformidler:

Tore Botten Hanne N. Ånensen Ann-Helen Sørensen
Kongsvegen 503 Bårastemvegen 23
2322 Ridabu 4250 Kopervik
951 92 430 908 777 38 905 10 943
avlsrad@japansk-spisshund.net avlsrad@japansk-spisshund.net ann-h-so@hotmail.com
botten.tore@gmail.com jasamskennel@gmail.com

Redaktør medlemsblad:

Webredaktør

Mestvinnerliste & resultater:

VI SØKER REDAKTØR! Lise K. Sunnanå Lise K. Sunnanå
959 17 029 959 17 029
Kontakt styret ved interesse homepage@japansk-spisshund.net resultater@japansk-spisshund.net