STYRET

 

STYREMEDLEMMER – NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB 2023-2024

Mail til hele styret: styre@japansk-spisshund.net (ikke oppdatert etter siste valg)

Leder – Chairman

Nestleder – Vice Chairman

Sekretær – Secretary

Lise Dale Soma Hege Kullerud Helle Enerhaugen
Sandnes Moss
Tlf.: 41 06 60 67 Tlf.: Tlf.:
leder@japansk-spisshund.net nestleder@japansk-spisshund.net sekretaer@japansk-spisshund.net
njsk@japansk-spisshund.net hegekullerud@gmail.com helleenerhaugen@gmail.com

Kasserer – Treasurer

Styremedlem – Board member

Styremedlem – Board member

Jenny Christine Hildrum Catharina Bakke Marit Totland
Larvik Bjørkelangen Bergen
Tlf.: Tlf.: Tlf.:
catharinabakke@hotmail.com

Styremedlem – Board member

Varamedlem – Vice member

Ketil Nielsen Marita Cesilie Helstrøm
skallbergvegen@gmail.com

Valgkomité medlem #1

Valgkomité medlem #2

Valgkomité medlem #3

Linnea A. Sviland Mette Gulbrandsen Jostein Taule
Bærum Oslo Bergen

Valgkomité varamedlem

Revisor

Vararevisor

xxx Jorun Roaldset xxx
Tlf.:

Avlsrådsmedlem #1

Avlsrådsmedlem #2

Valpeformidler:

Tore Botten Monica Skauby Ann-Helen Sørensen
Ridabu Selbu Harstad
951 92 430 905 10 943
avlsrad@japansk-spisshund.net avlsrad@japansk-spisshund.net ann-h-so@hotmail.com
botten.tore@gmail.com

Redaktør medlemsblad:

Web-ansvarlig:

Mestvinnerliste & resultater:

VI SØKER REDAKTØR! Lise K. Sunnanå Marita Cesilie Helstrøm
959 17 029 Tlf.
Kontakt styret ved interesse homepage@japansk-spisshund.net resultater@japansk-spisshund.net