STYRET

STYREMEDLEMMER – NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB 2020-2021

Leder – Chairman

Nestleder – Vice Chairman

Sekretær – Secretary

Espen Aasland Nora Kristin Pedersen
leder@japansk-spisshund.net
njsk@japansk-spisshund.net

Kasserer – Treasurer

Styremedlem – Board member

Styremedlem – Board member

Jorunn Roaldset Lise Dale Soma Christoffer Hajum
Knapstadveien 10 C
1823 Knapstad Sandnes
908 277 13 410 66 067
kasserer@japansk-spisshund.net lise@soma.nu

Styremedlem – Board member

Varamedlem – Vice member

Ann-Helen Sørensen Sissel Marie Saua
Bynndalsveien 13
9404 Harstad
905 10 943
ann-h-so@hotmail.com

Valgkomité medlem #1

Valgkomité medlem #2

Valgkomité medlem #3

Anita Irén Dominguez Hilde Skråmestø Ket Risa
Kirkeveien 40 Skoglundtråkket 4
0368 Oslo 2818 Gjøvik
97 53 94 46 97 07 19 17
anita.iren.dominguez@gmail.com hilde@fenomenet.com

Valgkomité varamedlem

Revisor

Vararevisor

Helle Enerhaugen Ingvild Steinsvåg Sjo Kai Enerhaugen
Fleischer Brygge 144 Espelandssjøen 107
1531 Moss 5440 Mosterhamn
93 69 78 15 958 20 008
heener@online.no ingvss@yahoo.no

Avlsrådsmedlem #1

Avlsrådsmedlem #2

Valpeformidler:

Tore Botten Hanne N. Ånensen Ann-Helen Sørensen
Kongsvegen 503 Bårastemvegen 23
2322 Ridabu 4250 Kopervik
951 92 430 908 777 38 905 10 943
avlsrad@japansk-spisshund.net avlsrad@japansk-spisshund.net ann-h-so@hotmail.com
botten.tore@gmail.com jasamskennel@gmail.com

Redaktør medlemsblad:

Webredaktør

Mestvinnerliste & resultater:

VI SØKER REDAKTØR! Lise K. Sunnanå Lise K. Sunnanå
959 17 029 959 17 029
Kontakt styret ved interesse homepage@japansk-spisshund.net resultater@japansk-spisshund.net