STYRET

Leder – Chairman

Grethe Malvik Nykkelmo
Mebondveien 73
7580 Selbu
Tlf: 98 41 51 45
Mail: leder@japansk-spisshund.net
Mail#2: njsk@japansk-spisshund.net

Nestleder- Vice Chairman

Mona Tertnes Bakke
Sæterstølvegen 62
5131 Nyborg
Tlf: 46 94 60 13
Mail: nestleder@japansk-spisshund.net

Sekretær – Secretary

Edith Bakken
Dølerudveien 45
3525 Hallingby
Tlf: 91 54 52 79
Mail: sekretaer@japansk-spisshund.net

Kasserer – Treasurer

Marie Therese Kase Bjørnli
Ørneveien 97
1640 Råde
Tlf: 97 97 33 46
Mail: kasserer@japansk-spisshund.net

Styremedlem – Boardmember

Tina Bjørnewall

7234 Ler
Tlf: 45 39 56 12
Mail: tinajenta95@hotmail.com

Styremedlem – Boardmember

Ket Risa


Tlf: 926 04 008
Mail: Ketogespen@gmail.com

Styremedlem – Boardmember

Ann-Helen Sørensen

Harstad
Tlf: 90510943
Mail: ann-h-so@hotmail.com

Varamedlem – Vice member

Kai Enerhaugen
Vålerveien 1892
1592 Våler i Østfold
Tlf:
Mail: kaienerhaugen@gmail.com

Revisor

Jorun Roaldset
Tlf:
Mail: jorroald@online.no

Vararevisor

Sandra Poliakaite
Tlf: – – –
Mail: xxx

Valgkomité

Lise K. Sunnanå
Tlf: 959 17 029
Mail: homepage@japansk-spisshund.net

Valgkomité

Helle Enerhaugen
Tlf: 93 69 78 15
Mail: heener@online.no

Valgkomité

Elna Kleiv
Tlf: 35 05 24 84 – 91 66 85 99
Mail: elna.kleiv@telefiber.no

Valgkomité (vara)

Anita Irén Dominguez
Tlf: – – –
Mail: anita.iren.dominguez@gmail.com

Redaktør – Editor

Marie Therese Kase Bjørnli
Tlf: 97 97 33 46
Mail: redaktoer@japansk-spisshund.net

Avlsråd

Tore Botten
Tlf: 62 58 65 00 – 97 07 53 15
Mail: avlsrad@japansk-spisshund.net

Resultater – Rapporter

Edith Bakken
Tlf: 915 45 279
Mail: resultater@japansk-spisshund.net

Valpeformidler

Tina Bjørnewall
Tlf: 45 39 56 12
Mail: tinajenta95@hotmail.com

Avlsrådsmedlem

Hanne N. Ånensen
Tlf: 90 87 77 38
Mail: jasamskennel@gmail.com

Webredaktør

Lise K. Sunnanå
Tlf: 959 17 029
Mail: homepage@japansk-spisshund.net
For informasjon eller spørsmål, kontakt: Sekretær / Kasserer

Kontonummer for innbetaling til klubben: 0530 40 86930. Merk innbet. hva beløpet gjelder og HUSK navn og adresse.