Månedlig arkiv: mai 2018

Innkalling til årsmøte NJSK 2018

Årsmøte Norsk japansk Spisshundklubb

Torpomoen 22.06.2018 kl. 19.00

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å skrive under protokollen
  3. Årsmeldinger
  4. Regnskap med revisjonsberetning
  5. Budsjett 2019
  6. Ny lovmal for NJSK
  7. Innkomne forslag
  8. Valg

INNKALLING ÅRSMØTE NJSK 2018 – PRINTERVENNLIG VERSJON

Sak 1 – Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 2 – Valg av møteleder, referent og 2 personer til å skrive under protokollen.

Møteleder:

Referent:

Underskrift protokoll.

Sak 3 – Årsmelding 2017
v/ Grethe M. Nykkelmo

Styret har bestått av følgende personer:

Leder:                         Grethe M. Nykkelmo

Nestleder:                  Mona Tertnes Bakke

Kasserer:                    Marie Therese Kase Bjørnli

Sekretær:                    Edith Bakken fram til 01.01.18/ Ann-Helen Sørensen etter 01.01.18

Styremedlem/

valpeformidler:         Tina Bjørnewall

Styremedlem:            Ann-Helen Sørensen til 01.01.18/Kai Enerhaugen etter 01.01.18

Styremedlem:            Ket Risa

Varamedlem:             Kai Enerhaugen før 10.10.18

 

Aktivitet:

Det er avholdt 3 styremøter siden forrige årsmøte.

Referater fra møter blir lagt ut på klubbens hjemmeside så fort de er klare.

Økonomi:

Klubben har en stabil og god økonomi.

Arrangement:

Utstilling på Torpomoen 2017 ble avholdt med godt resultat (se også regnskap)

Det har blitt satt ned en utstillingskomité som er godt i gang med å planlegge jubileumsutstilling 2019.

Sak 4 Regnskap med revisjonsberetning

VEDLEGG 1: REGNSKAP 2018 – KLIKK HER

Sak 5 Budsjett 2019

Sak 6 – Ny lovmal for klubbens regler

(vedlegg 2 er inkludert i årsmøteinnkallingen)

Sak 7Innkomne forslag

7-1:

Certregler:

Forslag fra Hanne Ånesen

Etter nye Nkk regler er d nå blitt lov for klubbene og velge om de ønsker og gå tilbake til den gamle CERT ORDNINGEN, eller om vi vil beholde den nye FULLCERT ORDNINGEN. Mitt forslag er att vi går tilbake til den gamle ordningen, rett og slett fordi jeg ønsker flere påmeldte også på småutstillingene. Nå er det dessverre alt for ofte sånn att når hunden er fullcerta så ser du ikke hunden på utstilling igjen før den er 2 år og kan bli Champion. Dette har ført til att det nå er 4-6 påmeldte max på små utstillinger sånn jevnt over, mens før. iallefall på Vestlandet hvor der alltid har vært høy påmelding, var vanlig med 15-25 også på små utstillinger …. altså likt som på Nkk sine som regel. Som det nå er blir gud og hver mann champion for man som regel går alene om certet. Mer morro og få det med større konkurranse, og mye hyggeligere med flere påmeldte generelt i rasen

7-2:

Forslag fra Catharina B. Dybdahl

Fra 1.1-2019 innføres juniorlister på lik linje som valp, voksen og veteran. En liste for junior hannhund og en for junior tispe.

7-3:

Medlemsbladet.

Da det nåværende redaksjonen har varslet at de ønsker avløsning, men ingen har meldt seg til å ta over foreslår styret at bladet legges på is.

Dette er et stort tap for klubben og vi fortsetter arbeidet med å finne ny redaktør/redaksjon

7-4:

Styret foreslår å senke medlemskontingenten for 2019 til 200 kr. Dette for å tilbakebetale for mye innkrevd kontingent for 2018. I tillegg ønsker vi å gi et ekstra puff til nye medlemmer i jubileumsåret.

Sak 8Valg

(Se vedlegg 3) – KLIKK HER FOR ÅRSBERETNING FRA VALGKOMITÉEN OG STEMMESEDDEL

Styret vil takke alle for en god innsats i 2017