Referat fra styremøte 30.09.2015

PRINTERVENNLIG VERSJON HER!

Sak 1: Konstituering av styret.

Sak 2: Utstillingskomite NJSK:
Det skal til enhver tid sitte minst en repr. fra styret i utst.kommiteen.
Styret går inn som medlemmer av FB siden til utstillingskomiteen.
Det skal sitte 5 medlemmer i utstillingskomiteen.
Oppgaver: Ha ansvar for utstillingene og alle oppgaver rundt disse.

*Spesialutstilling:
Neste års spesialutstilling er 10-12.06.16
Plass for neste utstilling på Ål er bestilt. Den er innrapportert til NKK.
Vi mangler dommer og ringsekretær. (Kom gjerne med forslag)
Plass for 2017 bør bestilles så fort som mulig. Søknad for 2017 må sendes før jul.
Tilhengeren er full av gammelt utstyr og er for tung for vanlig B-førerkort
Det foreslås å selge det som er salgbart på hengeren og å kjøpe en mindre tilhenger som er lettere å håndtere.
Ketil legger det som kan selges ut til salgs.
Nytt utstyr kjøpes inn av utst.komiteen.

Sak 3: Medlemsblad:
Det foreslås å sette ned en redaksjon. Marie Therese Bjørnli har sagt seg villig. Det jobbes med å skaffe en til.
Det er ønskelig med hjelp til å skaffe stoff.
Hanne foreslår å utveksle stoff med den finske og svenske spisshundklubben.

Distriktskontakter oppfordres til å komme med minimum en side (inkludert bilder) til hvert blad.
Styret presenterer seg selv i neste blad.
Stafettpinnen foreslås tatt opp igjen.
Vi mangler en del distriktskontakter. Dette etterlyses på klubbens Fb-side og i bladet sammen med en
beskrivelse av hva dette innebærer.

Økonomi:
Vi har ennå ikke fått pengene fra akt gr vest som er nedlagt har ennå ikke kommet. Dette skyldes at kasserer er
borte på jobb. Det er stilt spm ved differansen mellom det de har på konto og regnskap for 2014. Bilag blir
etterspurt og skal komme sammen med overføring av pengene.
Regler for hva klubben dekker og hvem som har rett til å få dekket hva gjennomgås. Det settes opp kjøreregler..
Resultatene fra våre to spesialutstillinger er ikke mottatt av NKK. Kai sender inn dette på nytt.
Klubben går i overskudd økonomisk.
Elna sender bilde av rosetter til Ketil som vurderer disse til neste utstilling.

Annet:
Linkene på linksiden til NJSK er gamle. Folk oppfordres via bladet til å oppdatere mailadresser og
hjemmesideinfo slik at dette stemmer.

Forslag om å flytte årsmøtet.
Vi frykter at det blir mindre oppmøte dersom det ikke er på Ål.
Forslag om å legge årsmøtet i forbindelse med en NKK utstilling.
Årsmøtet for 2016 foreslås lagt I forb, med Nkk Drammen 4-5. juni. Elna undersøker mulighet for møtelokaler
og overnatting ved Renskaug vertsgård fra 3-5.06.16

Alder på hanner/tisper for bruk i avl.
Vi forholder oss til NKK`s regler i denne sammenhengen, men anbefaler minimum 2 år for tispe og 18 mndr for
hann.
Vi anbefaler også HD røntgen og patellasjekk.
Raseklubben oppfordrer sterkt å følge disse anbefalingene da de er laget for å sikre at vi fortsetter å ha en sunn
og frisk rase og ikke havner i samme uføre som enkelte andre raser sliter med.