Nytt styre m.m. fra 23/6-17

På klubbens generalforsamling 23/6-17 ble det valgt inn nye styremedlemmer for kommende år.
I tillegg har vi fått ny valpeformidler; Tina Bjørnewall.

Det jobbes med å oppdatere hjemmesiden slik at verv/oppgaver kobles til de riktige navnene, men grunnet ferieavvikling kan dette ta noe tid.

Fortsatt god sommer! 🙂

Spesialutstillingen 2017

Norsk Japansk Spisshundklubb ønsker velkommen til spesialutstilling for Japansk Spisshund – valper og voksne, i Ål i Hallingdal, lørdag 24. juni.

 

jsdraw

Påmeldings- og betalingsfrist: 9. juni 2017 (Ingen forlenget frist)

Lørdag 24. juni kl. 10.00: Valpeskue 4-6 og 6-9 mnd., samt eksteriør voksne, alle klasser.
STORT CERT for hannhund og tispe.

NY DOMMER: Børge Espeland, Norge
(Ferdi Dickmann har meldt avbud grunnet sykdom)

Priser: eksteriør (alle klasser): 375 kr, valper 275 kr
Elektronisk påmelding til utstillingen: www.nkk.no

F.o.m. tredje påmeldte hund med samme registrerte eier gis 50 % rabatt (gjelder ikke valp). Utstillingen avholdes etter NKKs gjeldende utstillingsregler. Det tas forbehold om eventuell dommerendring.

Fredag:
– Årsmøte avholdes kl 1800
– Felles grilling, grill er på plassen, ta med god mat og drikke. Varm grill fra kl. 20.00.
– Quiz, premie til vinnerlaget.

Lørdag:
– Utstillingen begynner kl. 10.00
– Lotteri etter utstillingen (fint om alle kan ta med premier til lotteriet i år også)
– Middag kl 19.00 – med utdeling av Rosetter til Årets Mestvinnere 2016
I år er det besluttet å lage en litt annen vri på Dommermiddagen. Den vil bli avholdt i et stort telt på utstillingsplassen med langbord. Mat vil bli servert til en kuvert pris på kr 250/125 pr voksen/barn kl 1900. Egen drikke og stol må medbringes . Husk at selv om det er juni måned så kan det være lurt med varmt tøy! Vi håper også å få til en trubadur noen timer som et hyggelig innslag på kvelden. Håper å se så mange som mulig!!
Bindende påmelding med navn og antall voksen/barn sendes på mail til : heener@online.no
Innbetaling til middagen betales inn på klubbens konto : 0530 40 86930 husk å merke med navn og antall Voksen/barn

Påmeldingsfrist 12. juni 2017!!

Søndag:
– Uoffisielle konkurranser (pris kr 30.) Rosetter til vinnerne. Dette skal være GØY!
– Beste hodet – Beste bevegelse – Beste par – Gladeste hale – Raskeste japaner
Det blir salg av kaffe, vafler, kaker, brus og pølser. NB: Husk å ta med kontanter. Vi har dessverre ikke bankterminal på stedet.

Det er muligheter for overnatting på utstillingsplassen. Både enkelt/dobbelt og familierom, samt for Bobil, caravan og telt.

Bestillingsskjema for overnatting på Torpomoen Øvings og Redningsplass. Klikk her.

Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen til en trivelig hundehelg!!

PRINTERVENNLIG PDF-UTGAVE FINNER DU HER!

CLAUDERS_NJSK

Varsel om årsmøte 2017

Varsel om årsmøte 2017 for NJSK

Sted: Torpomoen Øvings og redningspark, Ål i Hallingdal.
Dato: Fredag 23. juni 2017 – kl. 18.00

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 1. mai 2017. E-mail: njsk@japansk-spisshund.net eller til NJSK v/Kai Enerhaugen, Vålerveien 1892, 1592 Våler
Forslag på kandidater til valg må være valgkomiteen i hende senest 1. mai 2017. E-mail: homepage@japansk-spisshund.net.
Kandidater som blir forespurt MÅ ha sagt JA til vervet før forslaget sendes valgkomiteen.

På valg i styret er:
Leder for 2 år
Kasserer for 2 år
1 styremedlem for 2 år
1 styremedlem for 1 år
Varamedlem for 1 år

Også på valg er:
Revisor For 2 år
Vararevisor For 1 år

Valgkomité
2 medlem for 2 år
1 medlem for 1 år
Vara for 1 år

Endringene i lengden enkelte medlemmer blir valgt for er en midlertidig løsning fra valgkomiteen for å få jevnet ut forskjellene på antall på valg hvert år, da det i senere år har vært en stor skjevhet.

Hilsen

Styret

 

LAST NED PRINTERVENNLIG PDF HER

Styremøte 18.08.2016

Styremøte 18/8-16

 

Tilstede:

 

Edith Bakken, Mona Tertnes-Bakke, Hanne N. Ånensen, Elna Kleiv, Grethe M. Nykkelmo, Kai Enerhaugen, Marie Bjørnli og Monica Skauby.

 

Agenda:

  1. Konstituering av styret
  2. Kort om styrets oppgaver ihht våre lover
  3. Distriktskontakter
  4. Utstillingen i Ål, gjennomføring og økonomi. Hvor kan det spares inn?
  5. Eventuelt

 

Referat:

  1. Konstituering av styret.
  2. Styret skal fokusere på de oppgaver den har i henhold til klubbens lover. Lovene skal stå på hjemmesiden, i tillegg til å kommet i et nummer av medlemsbladet.
  3. Marie Bjørnli ønsket se om det kunne være noen andre som tok på seg distriktskontakt vervet, men sammen med resten av styret ble de enige om at hun fortsetter, da man ikke har noen kandidater til å ta over.
  4. Når det gjaldt utstillingen på Ål, så var det gode tilbakemeldinger på at det var en godt gjennomført utstilling. Det ble brukt en del penger på å kjøpe nye og flott sløyfer. Det ble kjøpt inn flere enn det som ble brukt på Ål, så nå har klubben et lager av sløyfer. Det ble foretatt en opptelling av disse. Utstillingen hadde et underskudd, men i følge Elna er økonomien helt grei. Det kan ikke kuttes inn på noe uten at det ville gått utover kvaliteten på noe annet.
  5. EVENTUELT

 

Det var et ønske om at mestvinner isten skal bli oppdatert til faste datoer i løpet av året. Edith kom med et forslag om den 1. I hvert kvartal igjennom året.

Som ble vedtatt i styret.

 

Det kom også et forslag fra Kai om at det skulle være en utstillingsansvarlig i utstillingskomiteen som er fra styret. For å gjøre det lettere for styret og komiteen å samarbeide. Det ble spurt om noen i styret ønsket å være dette, og Hanne meldte seg frivilling.  Så hun er for neste års utstilling i 2017 som er den 23-25 juni på ÅL. Utstillingskomite må velges. 3-4 stykker i selve komiteen i løpet av året. Men at flere er delaktige på selve utstillingen.  Viktig at de i styret tar i et tak på utstillingen med rigging og andre oppgaver, avtales på forhånd.

 

Det ble også enstemmig vedtatt at Tore Botten blir medlem av avlsrådet.

 

Marie Bjørnli som er innehaver av Sitola´s Kennel spurte om å få navnet tilbake på oppdrettslisten på hjemmesiden. Det var ingen innvendinger, og dett enstemmig vedtatt at kennelen skal få komme tilbake på oppdrettslisten.

 

Årsmøte for neste år ble etter nøye fremleggelse vedtatt at det skulle bli på Ål neste år., fredag kl. 18. Det var flere forslag pga at det var lite oppmøte i Drammen i år. Og det er bedre å ha møte og utstilling samlet.

 

Maten på Ål i år til dommermiddagen var det som så som så med. Komiteen skal finne ut om det kan bestilles noe bedre mat  fra et annet sted til  dommermiddagen neste år.

 

For styret.

 

Marie Therese Kase Bjørnli

Sekretær – styret

NJSK

Informasjonshefte om rasen

Alle klubbens oppdrettere kan kontakte styret for å få tilsendt et flott informasjonshefte om rasen vår.
Heftet er helt gratis, og kan deles ut til valpekjøpere eller andre interesserte.

js_infohefte

Husregler for klubbens Facebook-side

«HUSREGLER» for NJSK’s FB-side!

Det vil nå bli innskjerping på klubbens Facebook-side for upassende kommentarer og innlegg. Dette for å prøve å bevare «husfreden» fremover, da medlemmene forlengst er trøtte og leie av all diskusjonen som til stadighet dukker opp for hver minste kommentar. Vi prøver først å sende advarsel 1 gang, nytter ikke det vil personen ved andre (2.) upassende kommentar/innlegg, bli slettet for 1 mnd. Blir man slettet 3 ganger vil man ikke senere få tilgang på siden igjen, selv om man er medlem i klubben.

Fungerer ikke dette, vil klubben vurdere å stenge siden for kommentarer og innlegg fra medlemmer og kun bruke siden til informasjon til sine medlemmer. Så nå er det opp til dere medlemmer hvordan dere vil ha denne siden i framtiden!

*** ALLE spørsmål angående klubben og dens arbeid SKAL stilles direkte til personer i styret på deres mailadresser – link her: http://www.japansk-spisshund.net/NO/?page_id=54
Denne siden er ment for hyggelige innlegg og bilder fra medlemmer, og info til medlemmer FRA STYRET, som ikke nødvendigvis legges ut for at man straks skal diskutere hver eneste gang.
Så håper vi på mer respekt for hverandre og hverandres meninger for framtiden og at man innimellom sitter på fingrene og leser flere ganger før man trykker SEND, om man fortsatt ønsker og være medlem på siden!

MVH NJSK