Styremøte 18.08.2016

Styremøte 18/8-16

 

Tilstede:

 

Edith Bakken, Mona Tertnes-Bakke, Hanne N. Ånensen, Elna Kleiv, Grethe M. Nykkelmo, Kai Enerhaugen, Marie Bjørnli og Monica Skauby.

 

Agenda:

  1. Konstituering av styret
  2. Kort om styrets oppgaver ihht våre lover
  3. Distriktskontakter
  4. Utstillingen i Ål, gjennomføring og økonomi. Hvor kan det spares inn?
  5. Eventuelt

 

Referat:

  1. Konstituering av styret.
  2. Styret skal fokusere på de oppgaver den har i henhold til klubbens lover. Lovene skal stå på hjemmesiden, i tillegg til å kommet i et nummer av medlemsbladet.
  3. Marie Bjørnli ønsket se om det kunne være noen andre som tok på seg distriktskontakt vervet, men sammen med resten av styret ble de enige om at hun fortsetter, da man ikke har noen kandidater til å ta over.
  4. Når det gjaldt utstillingen på Ål, så var det gode tilbakemeldinger på at det var en godt gjennomført utstilling. Det ble brukt en del penger på å kjøpe nye og flott sløyfer. Det ble kjøpt inn flere enn det som ble brukt på Ål, så nå har klubben et lager av sløyfer. Det ble foretatt en opptelling av disse. Utstillingen hadde et underskudd, men i følge Elna er økonomien helt grei. Det kan ikke kuttes inn på noe uten at det ville gått utover kvaliteten på noe annet.
  5. EVENTUELT

 

Det var et ønske om at mestvinner isten skal bli oppdatert til faste datoer i løpet av året. Edith kom med et forslag om den 1. I hvert kvartal igjennom året.

Som ble vedtatt i styret.

 

Det kom også et forslag fra Kai om at det skulle være en utstillingsansvarlig i utstillingskomiteen som er fra styret. For å gjøre det lettere for styret og komiteen å samarbeide. Det ble spurt om noen i styret ønsket å være dette, og Hanne meldte seg frivilling.  Så hun er for neste års utstilling i 2017 som er den 23-25 juni på ÅL. Utstillingskomite må velges. 3-4 stykker i selve komiteen i løpet av året. Men at flere er delaktige på selve utstillingen.  Viktig at de i styret tar i et tak på utstillingen med rigging og andre oppgaver, avtales på forhånd.

 

Det ble også enstemmig vedtatt at Tore Botten blir medlem av avlsrådet.

 

Marie Bjørnli som er innehaver av Sitola´s Kennel spurte om å få navnet tilbake på oppdrettslisten på hjemmesiden. Det var ingen innvendinger, og dett enstemmig vedtatt at kennelen skal få komme tilbake på oppdrettslisten.

 

Årsmøte for neste år ble etter nøye fremleggelse vedtatt at det skulle bli på Ål neste år., fredag kl. 18. Det var flere forslag pga at det var lite oppmøte i Drammen i år. Og det er bedre å ha møte og utstilling samlet.

 

Maten på Ål i år til dommermiddagen var det som så som så med. Komiteen skal finne ut om det kan bestilles noe bedre mat  fra et annet sted til  dommermiddagen neste år.

 

For styret.

 

Marie Therese Kase Bjørnli

Sekretær – styret

NJSK