Varsel om generalforsamling 2019

VARSEL OM ÅRSMØTE 2019

STED:             Møterom i 2. etasje, Leangen Travbane, TRONDHEIM
TID:                 kl. 17.00
DATO:            29.06.19

Årsmøtesaker må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtedato, send på mail til njsk@japansk-spisshund.net eller pr. post til:

Grethe M. Nykkelmo
Mebondv. 73
7580 Selbu

Forslag til kandidater på valg må være valgkomitéen i hende 4 uker før årsmøtedato. Forslag sendes til homepage@japansk-spisshund.net

Kandidater som foreslås, MÅ ha sagt ja til vervet før forslag sendes til valgkomitéen.

På valg i styret er:

Leder for 2 år
Nestleder for 1 år
Kasserer for 2 år
Styremedlem for 2 år
Varamedlem for 1 år
Revisor for 2 år
Vararevisor for 2 år
Valgkomité – 2 medlemmer for 2 år
Varamedlem for 1 år

 

Årsmøtepapirer kan lastes ned fra klubbens hjemmeside www.japansk-spisshund.net senest 14 dager før årsmøtet.

 

MESTVINNERLISTENE 2018

Mestvinnerlistene for 2018 er nå klare – SE DEM HER!

Vi gratulerer alle som har oppnådd gode plasseringer! :-)

Klikk på bildet for å komme til mestvinnerlistene 2018

Eventuelle spørsmål om listene kan rettes til resultater@japansk-spisshund.net

Klagefrist: 22. januar 2019

 

Mestvinnerlisten er oppdatert

Mestvinnerlistene for VOKSNE og VETERANER er nå oppdatert til og med juni 2018. SE DEN HER!
PS: Valpelisten kommer på et senere tidspunkt.

HUSK Å SENDE INN TIL OSS DERSOM:
 • Din voksne hund (junior, unghund, åpen klasse, champion, veteran) har blitt BIR, og deretter oppnår PLASSERING (1-4) i GRUPPE og/eller BEST IN SHOW
 • Din VETERAN blir BIR VETERAN, samt eventuelle finaleresultater i gruppe og/eller Best in Show.
 • ALLE VALPER: valpeshow er uoffisielle, vi trenger derfor flere opplysninger enn for voksne hunder. Send oss valpens fulle navn + registreringsnummer, utstillingens arrangør, dato, navn på dommer, antall påmeldte valper (og i hvilken aldersklasse; 4-6 mnd. eller 6-9 mnd.) og selvsagt; RESULTATET  :-)

 

ALLE RESULTATER MÅ SENDES TIL SAMME ADRESSE:

RESULTATER@JAPANSK-SPISSHUND.NET

Innkalling til årsmøte NJSK 2018

Årsmøte Norsk japansk Spisshundklubb

Torpomoen 22.06.2018 kl. 19.00

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å skrive under protokollen
 3. Årsmeldinger
 4. Regnskap med revisjonsberetning
 5. Budsjett 2019
 6. Ny lovmal for NJSK
 7. Innkomne forslag
 8. Valg

INNKALLING ÅRSMØTE NJSK 2018 – PRINTERVENNLIG VERSJON

Sak 1 – Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 2 – Valg av møteleder, referent og 2 personer til å skrive under protokollen.

Møteleder:

Referent:

Underskrift protokoll.

Sak 3 – Årsmelding 2017
v/ Grethe M. Nykkelmo

Styret har bestått av følgende personer:

Leder:                         Grethe M. Nykkelmo

Nestleder:                  Mona Tertnes Bakke

Kasserer:                    Marie Therese Kase Bjørnli

Sekretær:                    Edith Bakken fram til 01.01.18/ Ann-Helen Sørensen etter 01.01.18

Styremedlem/

valpeformidler:         Tina Bjørnewall

Styremedlem:            Ann-Helen Sørensen til 01.01.18/Kai Enerhaugen etter 01.01.18

Styremedlem:            Ket Risa

Varamedlem:             Kai Enerhaugen før 10.10.18

 

Aktivitet:

Det er avholdt 3 styremøter siden forrige årsmøte.

Referater fra møter blir lagt ut på klubbens hjemmeside så fort de er klare.

Økonomi:

Klubben har en stabil og god økonomi.

Arrangement:

Utstilling på Torpomoen 2017 ble avholdt med godt resultat (se også regnskap)

Det har blitt satt ned en utstillingskomité som er godt i gang med å planlegge jubileumsutstilling 2019.

Sak 4 Regnskap med revisjonsberetning

VEDLEGG 1: REGNSKAP 2018 – KLIKK HER

Sak 5 Budsjett 2019

Sak 6 – Ny lovmal for klubbens regler

(vedlegg 2 er inkludert i årsmøteinnkallingen)

Sak 7Innkomne forslag

7-1:

Certregler:

Forslag fra Hanne Ånesen

Etter nye Nkk regler er d nå blitt lov for klubbene og velge om de ønsker og gå tilbake til den gamle CERT ORDNINGEN, eller om vi vil beholde den nye FULLCERT ORDNINGEN. Mitt forslag er att vi går tilbake til den gamle ordningen, rett og slett fordi jeg ønsker flere påmeldte også på småutstillingene. Nå er det dessverre alt for ofte sånn att når hunden er fullcerta så ser du ikke hunden på utstilling igjen før den er 2 år og kan bli Champion. Dette har ført til att det nå er 4-6 påmeldte max på små utstillinger sånn jevnt over, mens før. iallefall på Vestlandet hvor der alltid har vært høy påmelding, var vanlig med 15-25 også på små utstillinger …. altså likt som på Nkk sine som regel. Som det nå er blir gud og hver mann champion for man som regel går alene om certet. Mer morro og få det med større konkurranse, og mye hyggeligere med flere påmeldte generelt i rasen

7-2:

Forslag fra Catharina B. Dybdahl

Fra 1.1-2019 innføres juniorlister på lik linje som valp, voksen og veteran. En liste for junior hannhund og en for junior tispe.

7-3:

Medlemsbladet.

Da det nåværende redaksjonen har varslet at de ønsker avløsning, men ingen har meldt seg til å ta over foreslår styret at bladet legges på is.

Dette er et stort tap for klubben og vi fortsetter arbeidet med å finne ny redaktør/redaksjon

7-4:

Styret foreslår å senke medlemskontingenten for 2019 til 200 kr. Dette for å tilbakebetale for mye innkrevd kontingent for 2018. I tillegg ønsker vi å gi et ekstra puff til nye medlemmer i jubileumsåret.

Sak 8Valg

(Se vedlegg 3) – KLIKK HER FOR ÅRSBERETNING FRA VALGKOMITÉEN OG STEMMESEDDEL

Styret vil takke alle for en god innsats i 2017

Varsel om innkalling til årsmøte 2018

NJSKs generalforsamling/årsmøte avholdes:

Sted: Torpomoen Øvings- og redningspark, Ål i Hallingdal
Dato: Fredag 22. juni 2018 – kl. 18

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 1. mai 2018. Send til e-post: njsk@japansk-spisshund.net

Forslag til kandidater på valg må være valgkomitéen i hende senest 1. mai 2018- Send til e-post: homepage@japansk-spisshund.net

Kandidater som blir foreslått MÅ HA SAGT JA til vervet før forslaget sendes til valgkomitéen.

***

Årsmøtepapirene legges ut på vår hjemmeside senest 2 uker før årsmøtet avholdes.
De vil i år IKKE bli tilsendt pr. brevpost.
Det er likevel mulig å motta papirene pr. post ved å henvende seg til styret: njsk@japansk-spisshund.net

Verv som står på valg:

Til styret:
Nestleder (for 2 år)
Sekretær (for 2 år)
Styremedlem (for 2 år)
Varamedlem (for 1 år)

Til valgkomitéen:
Medlem (for 2 år)
Varamedlem (for 1 år)

NB: Det skal ikke velges vara-revisor slik det står i medlemsbladet – både revisor og vara skal velges sammen i 2019.

Faksimile fra medlemsbladet (utgave nr. 1 - 2018)

Faksimile fra medlemsbladet (utgave nr. 1 – 2018)

Mestvinnerlista 2018

Det er viktig at dere som konkurrerer om poeng i mestvinner-konkurransene sender inn alt av resultater som ikke synes på DogWeb, altså GRUPPE (BIG)-plasseringer, BIS-plasseringer, veteraner som blir BIR-veteran og ALLE valperesultater. Husk dato og navn på dommer!

Send til:

RESULTATER@JAPANSK-SPISSHUND.NET

MESTVINNERLISTA finner du ved å klikke her

 

 

Nytt styre m.m. fra 23/6-17

På klubbens generalforsamling 23/6-17 ble det valgt inn nye styremedlemmer for kommende år.
I tillegg har vi fått ny valpeformidler; Tina Bjørnewall.

Det jobbes med å oppdatere hjemmesiden slik at verv/oppgaver kobles til de riktige navnene, men grunnet ferieavvikling kan dette ta noe tid.

Fortsatt god sommer! :-)