Varsel om generalforsamling 2019

VARSEL OM ÅRSMØTE 2019

STED:             Møterom i 2. etasje, Leangen Travbane, TRONDHEIM
TID:                 kl. 17.00
DATO:            29.06.19

Årsmøtesaker må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtedato, send på mail til njsk@japansk-spisshund.net eller pr. post til:

Grethe M. Nykkelmo
Mebondv. 73
7580 Selbu

Forslag til kandidater på valg må være valgkomitéen i hende 4 uker før årsmøtedato. Forslag sendes til homepage@japansk-spisshund.net

Kandidater som foreslås, MÅ ha sagt ja til vervet før forslag sendes til valgkomitéen.

På valg i styret er:

Leder for 2 år
Nestleder for 1 år
Kasserer for 2 år
Styremedlem for 2 år
Varamedlem for 1 år
Revisor for 2 år
Vararevisor for 2 år
Valgkomité – 2 medlemmer for 2 år
Varamedlem for 1 år

 

Årsmøtepapirer kan lastes ned fra klubbens hjemmeside www.japansk-spisshund.net senest 14 dager før årsmøtet.