New

1 3 4 5

Informasjon om årsmøte 2013 i NJSK Aktivitetsgruppe Vest

Årsmøte avholdes lørdag 1. februar 2014 kl 12.00 på Gjesdal Gjestgiveri.

Innkallelse og innkommende forslag, må være inne til styret innen 20. desember 2013. Hvis noen ønsker å være med i styret må de ta kontakt med valgkomitéen.

Valgkomité:
Laila Høgemark : 99570579
Marianne Hana: 47294204

Hilsen Styret i NJSK aktivitetsgruppe vest

Velkommen til ny hjemmeside.

 

Da vil vi ønske alle velkommen til klubbens nye hjemmeside!

Vi håper du vil finne deg til rette her.

Stor takk til Kim Jacobsson for den fine siden hun har laget til oss.

1 3 4 5