Styremøte 20.08.2014

Tilbake til referatliste

Med på møtet var Kai Enerhaugen, Elna Kleiv, Anne Torill Barstad, Monica Skauby, Grethe M. Nykkelmo og Mette Iren Ingebrigtsen.

Sak 1: Styret

Styret har konstituert seg selv enstemmig, og vil se slik ut:

  • Leder: Kai Enerhaugen
  • Sekretær: Anne Torill Barstad
  • Kasserer: Elna Keiv
  • Styremedlem: Mette Iren Ingebrigtsen
  • Styremedlem: Monica Skauby
  • Styremedlem: Grethe M. Nykkelmo
  • Varamedlem: Anita Irén Dominguez
Sak 2: Protokollen

Protokollen er nå signert og alt skal være ok der.

Sak 3: Hjemmesiden

Hjemmesiden er blitt oppdatert med det nye styret, og lovkomiteen er fjernet siden den ble lagt ned.
Mestvinnerlisten oppdateres så fort vi får inn resultater ifra arrangørene. 

Vi håper på å få brukt hjemmesiden en del, ang. hva vi jobber med i styret og generell info framover. Håper da at vi får gitt medlemmene våre hyppigere info på denne måten.

Sak 4 : Distriktskontakter

Styret ønsker at aktive medlemmer melder seg som distriktskontakter, pr. i dag har vi kun 3 distriktskontakter, Sissel M. Saua for Finnmark og Troms, Monica Skauby for Nord og Sør Trøndelag, og Anne Torill Barstad for Møre og Romsdal.

John Even Berntsen har trukket seg som distriktskontakt for Hordaland. Helen Holmli var for Buskerud og Vestfold, men hun er ikke lenger medlem av klubben og utgår derfor.

Sak 5: Årets utstilling

Tore har lagt inn resultatene, ferdigmeldte og sendte inn papirene til NKK. Arrangementet er anerkjent og resultatene ligger ute på DogWeb og på hjemmesiden vår. Sluttoppgjøret for påmeldingene er underveis.

Sak 6: Spesialutstilling 2015

Torpomoen er booket for helgen 13.-14. juni 2015. Dommer er forespurt og har takket ja: Britt Nyberg. Tore har fått bekreftelse på dommeroppdrag fra henne. Britt Hafsøe puttet arrangementet på terminlisten. Klubbens tilhenger står nå hos Tore, Kai henter den og får den under tak for vinteren, hos en bekjent av Kai.

Sak 7: Ekstra utstilling  i 2015

I forbindelse med at NKK arrangerer Europa-vinner 2015, fikk alle klubbene tilbud om å arrangere en ekstra utstilling samme helg for sin rase på Lillestrøm. Dette er takket ja til. Det er bestilt ring med ringsekretær. Kai undersøker med NKK hvilke dommere som er på dette arrangementet, og hvilke som kan dømme vår rase.

Sak 8: Medlemsregistrering

Kai tar over den manuelle medlemsregistreringen.

Sak 9: Utstillingskomité

Styret ønsker engasjerte medlemmer til en utstillingskomité. Så her er det bare å melde seg for den som har lyst!

Sak 10: Bekymringsmelding på for tidlig levert valp

Skriver et brev til den det gjelder, for å gjøre oppmerksom på at vi har hørt om det, og at vi følger med.       

Sak 11: Avlsrådet

Monica og Grethe skal i samarbeid utvikle en oversikt over hvordan en stamtavle bør leses.