Innkalling til årsmøte NJSK 2018

Årsmøte Norsk japansk Spisshundklubb

Torpomoen 22.06.2018 kl. 19.00

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å skrive under protokollen
  3. Årsmeldinger
  4. Regnskap med revisjonsberetning
  5. Budsjett 2019
  6. Ny lovmal for NJSK
  7. Innkomne forslag
  8. Valg

INNKALLING ÅRSMØTE NJSK 2018 – PRINTERVENNLIG VERSJON

Sak 1 – Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 2 – Valg av møteleder, referent og 2 personer til å skrive under protokollen.

Møteleder:

Referent:

Underskrift protokoll.

Sak 3 – Årsmelding 2017
v/ Grethe M. Nykkelmo

Styret har bestått av følgende personer:

Leder:                         Grethe M. Nykkelmo

Nestleder:                  Mona Tertnes Bakke

Kasserer:                    Marie Therese Kase Bjørnli

Sekretær:                    Edith Bakken fram til 01.01.18/ Ann-Helen Sørensen etter 01.01.18

Styremedlem/

valpeformidler:         Tina Bjørnewall

Styremedlem:            Ann-Helen Sørensen til 01.01.18/Kai Enerhaugen etter 01.01.18

Styremedlem:            Ket Risa

Varamedlem:             Kai Enerhaugen før 10.10.18

 

Aktivitet:

Det er avholdt 3 styremøter siden forrige årsmøte.

Referater fra møter blir lagt ut på klubbens hjemmeside så fort de er klare.

Økonomi:

Klubben har en stabil og god økonomi.

Arrangement:

Utstilling på Torpomoen 2017 ble avholdt med godt resultat (se også regnskap)

Det har blitt satt ned en utstillingskomité som er godt i gang med å planlegge jubileumsutstilling 2019.

Sak 4 Regnskap med revisjonsberetning

VEDLEGG 1: REGNSKAP 2018 – KLIKK HER

Sak 5 Budsjett 2019

Sak 6 – Ny lovmal for klubbens regler

(vedlegg 2 er inkludert i årsmøteinnkallingen)

Sak 7Innkomne forslag

7-1:

Certregler:

Forslag fra Hanne Ånesen

Etter nye Nkk regler er d nå blitt lov for klubbene og velge om de ønsker og gå tilbake til den gamle CERT ORDNINGEN, eller om vi vil beholde den nye FULLCERT ORDNINGEN. Mitt forslag er att vi går tilbake til den gamle ordningen, rett og slett fordi jeg ønsker flere påmeldte også på småutstillingene. Nå er det dessverre alt for ofte sånn att når hunden er fullcerta så ser du ikke hunden på utstilling igjen før den er 2 år og kan bli Champion. Dette har ført til att det nå er 4-6 påmeldte max på små utstillinger sånn jevnt over, mens før. iallefall på Vestlandet hvor der alltid har vært høy påmelding, var vanlig med 15-25 også på små utstillinger …. altså likt som på Nkk sine som regel. Som det nå er blir gud og hver mann champion for man som regel går alene om certet. Mer morro og få det med større konkurranse, og mye hyggeligere med flere påmeldte generelt i rasen

7-2:

Forslag fra Catharina B. Dybdahl

Fra 1.1-2019 innføres juniorlister på lik linje som valp, voksen og veteran. En liste for junior hannhund og en for junior tispe.

7-3:

Medlemsbladet.

Da det nåværende redaksjonen har varslet at de ønsker avløsning, men ingen har meldt seg til å ta over foreslår styret at bladet legges på is.

Dette er et stort tap for klubben og vi fortsetter arbeidet med å finne ny redaktør/redaksjon

7-4:

Styret foreslår å senke medlemskontingenten for 2019 til 200 kr. Dette for å tilbakebetale for mye innkrevd kontingent for 2018. I tillegg ønsker vi å gi et ekstra puff til nye medlemmer i jubileumsåret.

Sak 8Valg

(Se vedlegg 3) – KLIKK HER FOR ÅRSBERETNING FRA VALGKOMITÉEN OG STEMMESEDDEL

Styret vil takke alle for en god innsats i 2017

Varsel om innkalling til årsmøte 2018

NJSKs generalforsamling/årsmøte avholdes:

Sted: Torpomoen Øvings- og redningspark, Ål i Hallingdal
Dato: Fredag 22. juni 2018 – kl. 18

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 1. mai 2018. Send til e-post: njsk@japansk-spisshund.net

Forslag til kandidater på valg må være valgkomitéen i hende senest 1. mai 2018- Send til e-post: homepage@japansk-spisshund.net

Kandidater som blir foreslått MÅ HA SAGT JA til vervet før forslaget sendes til valgkomitéen.

***

Årsmøtepapirene legges ut på vår hjemmeside senest 2 uker før årsmøtet avholdes.
De vil i år IKKE bli tilsendt pr. brevpost.
Det er likevel mulig å motta papirene pr. post ved å henvende seg til styret: njsk@japansk-spisshund.net

Verv som står på valg:

Til styret:
Nestleder (for 2 år)
Sekretær (for 2 år)
Styremedlem (for 2 år)
Varamedlem (for 1 år)

Til valgkomitéen:
Medlem (for 2 år)
Varamedlem (for 1 år)

NB: Det skal ikke velges vara-revisor slik det står i medlemsbladet – både revisor og vara skal velges sammen i 2019.

Faksimile fra medlemsbladet (utgave nr. 1 - 2018)

Faksimile fra medlemsbladet (utgave nr. 1 – 2018)

Mestvinnerlista 2018

Det er viktig at dere som konkurrerer om poeng i mestvinner-konkurransene sender inn alt av resultater som ikke synes på DogWeb, altså GRUPPE (BIG)-plasseringer, BIS-plasseringer, veteraner som blir BIR-veteran og ALLE valperesultater. Husk dato og navn på dommer!

Send til:

RESULTATER@JAPANSK-SPISSHUND.NET

MESTVINNERLISTA finner du ved å klikke her

 

 

Nytt styre m.m. fra 23/6-17

På klubbens generalforsamling 23/6-17 ble det valgt inn nye styremedlemmer for kommende år.
I tillegg har vi fått ny valpeformidler; Tina Bjørnewall.

Det jobbes med å oppdatere hjemmesiden slik at verv/oppgaver kobles til de riktige navnene, men grunnet ferieavvikling kan dette ta noe tid.

Fortsatt god sommer! :-)

Spesialutstillingen 2017

Norsk Japansk Spisshundklubb ønsker velkommen til spesialutstilling for Japansk Spisshund – valper og voksne, i Ål i Hallingdal, lørdag 24. juni.

 

jsdraw

Påmeldings- og betalingsfrist: 9. juni 2017 (Ingen forlenget frist)

Lørdag 24. juni kl. 10.00: Valpeskue 4-6 og 6-9 mnd., samt eksteriør voksne, alle klasser.
STORT CERT for hannhund og tispe.

NY DOMMER: Børge Espeland, Norge
(Ferdi Dickmann har meldt avbud grunnet sykdom)

Priser: eksteriør (alle klasser): 375 kr, valper 275 kr
Elektronisk påmelding til utstillingen: www.nkk.no

F.o.m. tredje påmeldte hund med samme registrerte eier gis 50 % rabatt (gjelder ikke valp). Utstillingen avholdes etter NKKs gjeldende utstillingsregler. Det tas forbehold om eventuell dommerendring.

Fredag:
– Årsmøte avholdes kl 1800
– Felles grilling, grill er på plassen, ta med god mat og drikke. Varm grill fra kl. 20.00.
– Quiz, premie til vinnerlaget.

Lørdag:
– Utstillingen begynner kl. 10.00
– Lotteri etter utstillingen (fint om alle kan ta med premier til lotteriet i år også)
– Middag kl 19.00 – med utdeling av Rosetter til Årets Mestvinnere 2016
I år er det besluttet å lage en litt annen vri på Dommermiddagen. Den vil bli avholdt i et stort telt på utstillingsplassen med langbord. Mat vil bli servert til en kuvert pris på kr 250/125 pr voksen/barn kl 1900. Egen drikke og stol må medbringes . Husk at selv om det er juni måned så kan det være lurt med varmt tøy! Vi håper også å få til en trubadur noen timer som et hyggelig innslag på kvelden. Håper å se så mange som mulig!!
Bindende påmelding med navn og antall voksen/barn sendes på mail til : heener@online.no
Innbetaling til middagen betales inn på klubbens konto : 0530 40 86930 husk å merke med navn og antall Voksen/barn

Påmeldingsfrist 12. juni 2017!!

Søndag:
– Uoffisielle konkurranser (pris kr 30.) Rosetter til vinnerne. Dette skal være GØY!
– Beste hodet – Beste bevegelse – Beste par – Gladeste hale – Raskeste japaner
Det blir salg av kaffe, vafler, kaker, brus og pølser. NB: Husk å ta med kontanter. Vi har dessverre ikke bankterminal på stedet.

Det er muligheter for overnatting på utstillingsplassen. Både enkelt/dobbelt og familierom, samt for Bobil, caravan og telt.

Bestillingsskjema for overnatting på Torpomoen Øvings og Redningsplass. Klikk her.

Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen til en trivelig hundehelg!!

PRINTERVENNLIG PDF-UTGAVE FINNER DU HER!

CLAUDERS_NJSK

Varsel om årsmøte 2017

Varsel om årsmøte 2017 for NJSK

Sted: Torpomoen Øvings og redningspark, Ål i Hallingdal.
Dato: Fredag 23. juni 2017 – kl. 18.00

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 1. mai 2017. E-mail: njsk@japansk-spisshund.net eller til NJSK v/Kai Enerhaugen, Vålerveien 1892, 1592 Våler
Forslag på kandidater til valg må være valgkomiteen i hende senest 1. mai 2017. E-mail: homepage@japansk-spisshund.net.
Kandidater som blir forespurt MÅ ha sagt JA til vervet før forslaget sendes valgkomiteen.

På valg i styret er:
Leder for 2 år
Kasserer for 2 år
1 styremedlem for 2 år
1 styremedlem for 1 år
Varamedlem for 1 år

Også på valg er:
Revisor For 2 år
Vararevisor For 1 år

Valgkomité
2 medlem for 2 år
1 medlem for 1 år
Vara for 1 år

Endringene i lengden enkelte medlemmer blir valgt for er en midlertidig løsning fra valgkomiteen for å få jevnet ut forskjellene på antall på valg hvert år, da det i senere år har vært en stor skjevhet.

Hilsen

Styret

 

LAST NED PRINTERVENNLIG PDF HER