Referat fra felles avlsrådsmøte i Finland sommeren 2014

Her er litt info fra møtet i sommer. Det ble for det meste snakket om INNAVL og LINJEAVL som det har blitt en del av i litt grovere form siste tiden. På tross av advarsel om dette på enkelte hunder/linjer på møtet vårt i fjor, så ser det fremdeles ut som oppdrettere kun leser de 3 første leddene når de lager fiktiv stamtavle, og så tror alt er fint. De glemmer å åpne flere ledd og i tillegg åpne opp stamtavlen til de hundene de dobler eller tredobler, firedobler eller mer, og glemmer å sjekke deres innavlsgrad. I tillegg sjekkes det også veldig lite hva disse hundene har gitt før, være seg feil og mangler, eller positive ting.

Avlsrådet her i Norge har ikke fått ett eneste spørsmål fra noen, verken om linjer eller gamle hunder som dobles på kryss og tvers… tror heller ikke avlsrådene i de andre landene blir nedringt med sånne spørsmål. Og dette er jo litt skremmende, med tanke på hvor mange nye oppdrettere som har dukket opp de siste årene. Så det ble vel bare delt litt fortvilelse over hvordan vi skal klare å informere og nå INN til oppdretterne om viktigheten av dette.

Et par i fra styret er satt på saken til å lage info/forklaring som vi skal prøve å spre blant oppdretterne, som en liten rettledning til de som synes dette er litt innvikla. For det er innviklet når man er ny, og også for de eldre, til tider.

En annen ting det ble prata om, er PRA. Uken før Finlandsturen kom et meg for ørene at en svensk hannhund hadde PRA… og da altså at hans mor og far var bærere av dette. Hans far er Silverbow Storm Boy (Corey) og mor Snäcktävik`s Siroi Tensi. Dette er linjer som finnes over det meste i japanerverden, så jeg må innrømme jeg satt her helt lamslått i flere timer. Han var sjekket i mai. En halvbror var registrert med katarakt. Jeg tok kontakt med Carina som også er i avlsrådet i Sverige, i tillegg til å være eier av Corey. Fikk da beskjed at hannhunden skulle sjekkes på ny 31. juli. Begge halvbrødrene er hunder på 13-14 år. Carina hadde planlagt å snakke om dette på møtet i Finland… så heldigvis fikk han ny sjekk innen den tid. Og takk og lov, så viste det seg at det IKKE var PRA !!!!

Her har jeg kopiert hva Carina skriver om dette… og han er sjekket av en av verdens beste innen dette faget, hun er visst ganske unik på sitt område. Kristina Narfström heter hun.

”Retinopati är en kärlförändring i ögats näthinna till exempel blödning eller ödem, som förekommer vid diabetes eller hypertoni.

Dette er noe som gamle hunder kan få… lignende grå stær og lignende.  Kan ha uppkommit av den hjärnblödning han hade vilket försämrade hans syn avsevärt.”

Det var ingen tvil fra dyrlegen om at det IKKE ER PRA… hadde de vært i tvil hadde de tatt ERG-røntgen. Den andre sønnen har alderskatarakt/grå stær.

Sistnevnte sykdom skal nå svenske japanerklubben ta en sjekk på. De skal invitere 30 stk hunder fra forskjellige linjer, fra 6-8 til 10-12 år til sjekk, og se hva de finner.

Så da prata vi om at det kunne vært lurt og gjøre det samme her, men at vi venter og ser hva de finner i Sverige og deres resultat, før vi kjører i gang her også.

Om det blir sånn at vi også sjekker her, så vil vi prøve og få til dette i forbindelse med spesialen neste sommer, da det er størst sannsynlighet for at folk stiller opp når mange likevel er der. Klubben vil i tillegg sette av midler til og dekke dette delvis eller helt, mer info vil komme etter hvert som vi ser hvordan det går i Sverige.

Carina snakket om at vi kanskje skulle kunne be samme spesialisten til og gjøre det, som gjør det for dem, for da blir alle resultater lest av av samme person…. så Carina kunne i såfall  sjekke om hun kunne tenke seg og komme, om det blir aktuelt. Svenskene skal gjøre dette rundt juletider forsto jeg, så vi avventer nå og ser hva som dukker opp der.

Ja det var litt og bite i for noen og enhver.

Tilslutt vil jeg oppfordre ALLE som planlegger kull framover, til å tenke følgende:

”HVOR GODT KAN JEG EGENTLIG LESE EN STAMTAVLE – KAN JEG DET GODT NOK – VET JEG NOK OM FORDELER OG BAKDELER/SYKDOMMER BAKOM FLERE GENERASJONER PÅ DE HUNDENE og hva med de jeg dobler opp ? Hva ligger der og hva har de hundene gitt før – ELLER BØR JEG SJEKKE BEDRE…”

Det er ingen skam å si at man er usikker eller ikke kan eller vet, alle har vi vært der engang, og er fortsatt til tider… Vi blir aldri utlært i dette og det dukker stadig nye ting opp som vi må ta hensyn til i avlen, men det er like viktig å holde seg oppdatert på hva som ligger på de gamle hundene av positive og negative ting. For vi drar også det med oss videre, og det er vår plikt som oppdrettere å holde oss oppdatert på dette når vi avler.

Det er ikke så enkelt som at hvis innavlsgraden på selve kombinasjonen er lav, så er kombinasjonen OK! Mange av de gamle hundene som nå ligger flere ganger har innavlsgrad over 15-20 %, og det kommer ikke fram om man kun sjekker selve innavlsgraden og de første leddene. For å finne ut av det må man lese lenger bak og åpne hver enkelt hund som dukker opp flere ganger. Og undersøke med folk som kjenner de hundene, hvilke fordeler og bakdeler de hundene hadde…. Hva gav de i avl ellers… osv.

Kan man med hånden på hjertet si at man gjør alt dette, så kan man med god samvittighet si at man gjør så godt man kan, og mer kan man ikke gjøre 😉

For avlsrådet – Hanne N. Ånensen