Avlsrådets årsrapport for 2013

Årsrapport fra avlsrådet 2013.

Avlsrådet har i denne perioden bestått av Hanne N. Ånensen, Grethe Tjeldhorn og Irene Mjelde.

• 6 valpekull er formidlet via hjemmesiden.
• 1 kull er avvist pga. manglende patella-attester.
• 4 stk har benyttet hjemmesiden til formidling av planlagte kull.

Vi avholdt medlemsmøte i forbindelse med utstillingen på Ål, og her var det godt oppmøte. Rose-Marie Emery holdt et flott foredrag for de fremmøtte og vi hadde en god diskusjon vedrørende bekymringen rundt økningen av japanere med HD i 2012.

Av 17 stk som er HD-røntget i 2013 har 6 stk HD, og i de aller fleste tilfellene er stamtavlene lik de omdiskuterte tilfellene fra 2012, hvor det er doblingen på allerede sterkt innavlede individer som gjør seg gjeldende, så selv om antallet HD tilfeller er noe mindre i 2013 så må vi fortsatt ha fokus på å lese stamtavler både på hannen og tispen nøye før paring, ikke bare sjekke innavlskoeffisienten på DogWeb. Slik unngår vi kanskje flere HD-tilfeller i fremtiden.

Vi har også i samarbeid med styret utarbeidet RAS-dokumentet for Japansk spisshund.

Andre henvendelser som er kommet på mail og tlf har vi besvart fortløpende.

For avlsrådet.
Irene Mjelde