Referat fra styremøte 8. april 2015

Tilbake til referater

Tilstede: Kai Enerhaugen, Elna Kleiv, ,Mette Iren Ingebrgtsen, Monica Skauby, Grethe M. Nykkelmo, Anita Irén Dominguez

Forfall: Anne Toril Barstad

Sak 1 :
Gjennomgang av referat fra forrige styremøte.

Sak 2 :
Mestvinnerlista: Edith Bakken og Lise Sunnanå samarbeider om lista framover. Edith har hovedansvar.

Sak 3:
Distriktskontakter mangler fortsatt i flere distrikter. Vi har for Finnmark/Troms, Trøndelag og Møre/Romsdal . Ingen har meldt seg. Vi oppfordrer interesserte til å ta kontakt med styret

Sak 4:
Spesialutstilling 13.06 2015 på Ål:
Dommer Britt Nyberg.
Ringsekretær: Silje Solberg
Skriver: Kai spør Lise om hun kan skrive
Påmelding er nå mulig via NKK`s sider.
Utstillingsannonse og innkalling til årsmøtet kommer i bladet som blir sendt ut i disse dager
Mette Iren, Kai, Elna, Hanne, kommer torsdag. Vi trenger flere til hjelp og klubben dekker derfor ekstra overnatting (1 natt)for de som kommer torsdag for å hjelpe til.
Vi trenger flere frivillige til å hjelpe til og oppfordrer derfor de som har mulighet til å melde ifra.

Sak 5:
Spesialutstilling europavinner 5.sept.
Dommer: Ikke klar ennå.
Ringsekretær og skriver skaffes gjennom NKK.

Sak 6:
Øyelysing: Vi sjekker interessen blant medlemmene for å få til dette på Ål. Hanne tar kontakt med veterinæren for å sjekke kostnader. Nærmere info om dette kommer så fort det er klart.